Dags att storsatsa på försvaret

Vår försvarsförmåga kommer ta lång tid att bygga upp efter alla år av nedprioriteringar. Därför är det hög tid att börja storsatsa redan nu, skriver Samuel Dalevi.

Världen befinner sig just nu i en stor förändring. Frihet, fred och säkerhet är inte lika självklart som det var för bara några år sedan. Utveckling av kärnvapen i Nordkorea, kriget i Syrien, kriget i Ukraina och ett mer splittrar EU vittnar om att vi aldrig kan luta oss tillbaka och ta vår gemensamma säkerhet för given. Sverige befinner sig i ett område som under tidigare år varit tryggt, men som blir allt mer osäkert. Läget i Östersjön blir allvarligare för varje år med ett allt mer aggressivt Ryssland och en svensk försvarsmakt med bristande förmåga att svara på denna upptrappning.

De stora militära övningarna i vår närtid som tar plats i Östersjöområdet är ett bevis på denna upptrappning. Den ena är Aurora 17 som är den största svenska militära övningen på över 20 år. Under Aurora 17 tränar 20 000 soldater på att försvara Sverige från ett väpnat angrepp. Ungefär samtidigt pågår Rysslands övning Zapad 17 där man övar anfallskrig med uppemot 200 000 soldater. Denna utveckling är förstås oroande.

Vi i KDU vill se att försvarsmakten snabbt ges rätt verktyg att svara på denna upptrappning. Vi vill bland annat se en fördubbling av försvarsanslagen för att kompensera för alla år av nedrustning och nedprioriteringar. Just nu satsar Sverige endast cirka 1 procent av BNP på försvaret vilket är det lägsta av alla länder i Östersjöområdet, Rysslands andel är fem gånger så stor.

I dag är behovet av stöd ännu större och den påstådda alliansfriheten råder fortfarande, trots alla våra samarbeten och utbyten med medlemmarna i Nato. Sverige är just nu det enda skandinaviska landet som inte är medlem i försvarsalliansen, vi i KDU anser att det är hög tid att ändra på det.

Risken för ett väpnat angrepp mot Sverige är just nu väldigt låg. Men om nuvarande utveckling fortsätter är vår säkerhet inte lika självklar. Vår försvarsförmåga kommer ta lång tid att bygga upp efter alla år av nedprioriteringar. Därför är det hög tid att börja storsatsa redan nu. Fördubblade försvarsanslag och ett svenskt Nato-medlemskap är några av KDU:s lösningar på utmaningarna som väntas i framtiden. Frihet, fred och säkerhet får aldrig tas för givet och måste alltid vara den högsta prioriteten oavsett pris.

Samuel Dalevi

Ordförande, KDU Värmland

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD