Dags att avskaffa systemet med nämndemän

 Maurice Forslund”Vi i Kristdemokratiska ungdomsförbundet menar dock att det inte räcker att lappa och laga ett i grunden felkonstruerat system. Regeringen bör ta tillfället i akt att avskaffa nämndemännen och låta de juristutbildade, lagfarna domarna sköta dömandet i Sveriges domstolar.

Nämndemannasystemets förespråkare menar ofta att nämndemännen bidrar till att upprätthålla allmänhetens förtroende för domstolarna. Nämndemännen anses fungera som allmänhetens representanter i rättssalarna. Därmed blir det också viktigt att nämndemannakåren speglar sammansättningen av befolkningen i fråga om till exempel ålder, kön och social bakgrund. Detta är dock feltänkt. 

Tillsättningen av ett uppdrag som domare borde grundas på den enskildes meriter och kvalifikationer för jobbet, inte på att personen ifråga representerar någon viss grupp i samhället.”

Det skriver KDU:s rättspolitiske talesperson Maurice Forslund i Norrköpings Tidningar.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD