Christan Carlsson, förbundsordförande

Sverige står inför stora utmaningar, men om vi möter de utmaningarna med en borgerlig högerpolitik för frihet, ansvar, trygghet och starkare gemenskap, då är en bättre framtid möjlig.

Min drivkraft är att göra Sverige till ett friare och tryggare land för vanliga människor, ett land där människor känner ansvar för sig själva, men också för sina medmänniskor och sitt samhälle.

Sänkta skatter, valfrihet och bättre villkor för företagande så att fler får jobb ger frihet och förutsättningar för starkare familjer. För att vi ska kunna leva våra liv i frihet och planera vår framtid behöver vi även känna att tryggheten finns där och fungerar. Den ska finnas i våra egna bostadsområden, och i hela landet.

KDU kräver 10 000 fler poliser, hårdare straff för vålds- och sexualbrott och tuffare tag mot terrorismen. Vi fortsätter att arbeta för ett starkare försvar av Sverige.

Jag är övertygad om att KDU kan vara en del av den borgerliga höger som ger svenska folket hoppet och framtidstron tillbaka. I en tid då utanförskap, kriminalitet och islamistisk extremism breder ut sig, då behövs en kristdemokrati som är starkare än någonsin för att försvara de goda värderingar som har gjort Sverige starkt.

Med våra traditionella värderingar och en offensiv politik för mer av frihet och trygghet – då är ett starkare Sverige möjligt.

Gå med i KDU – och stöd vår kamp för en borgerlig regering!

Christian Carlsson
Förbundsordförande
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

 

Kontakt:

Telefon: 076 – 527 25 34
Mail: christian.carlsson@kdu.se
Twitter/instagram: @ChristianCkd
Hemsida: www.christiancarlsson.wordpress.com

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD