Christian Carlsson intervjuades av Världen idag

förskSamtidigt som vi hör larm om stora barngrupper och stora brister i barnomsorgen arbetar flera svenska kommuner med så kallad ”uppsökande verksamhet” för att upplysa föräldrar i allmänhet och nyanlända i synnerhet om förskolan och dess fördelar. Något som riskerar att bli ett led i en hetsjakt på föräldrar som valt en alternativ barnomsorg, varnar kritiker.

I bland annat Stockholm, Göteborg och Malmö arbetar kommunerna med uppsökande verksamhet för att informera om förskola. Det kan handla om att ringa telefonsamtal eller knacka på hemma hos familjer som av ett eller annat skäl inte har sina barn inskrivna i förskolan.

Motiveringen som ofta ges är att man vill delge information, främst till nyanlända i Sverige, om vilka möjligheter som finns inom barnomsorgen. Men Madeleine Lidman som leder ”Hemmaföräldrars nätverk” tycker att det finns skäl att ifrågasätta den här verksamheten.

– Problemet med att Göteborg, Malmö och Stockholm har en uttalad strategi med hembesök och att knacka dörr hos familjer som valt bort förskola, är att det kan skapa stress hos föräldrar och de kan få en känsla att de gör fel när ”statens kontrollant” kommer. Även som nyanländ kan intrycket bli att det är så här man måste göra i det här landet.

Madeleine Lidman påpekar att detta handlar om kommuner som redan har stora problem att få plats med de barn som i dag finns i förskolan. Hon beskriver det i stället som en verksamhet som är ideologiskt motiverad.

– En förälder har berättat att när hon kom hem, hade hon ett meddelande i telefonsvararen från någon i Malmö kommun: Vi ser att din elvamånaders inte anmälts till förskola och vi undrar varför du inte ställt dig i kö och vill att du hör av dig.

Föräldern blev mycket upprörd över detta och fick som förklaring från kommunen att man ringt eftersom det fanns ett storasyskon som var inskriven i förskolan. Världen idag har vid upprepade tillfällen sökt personer i Malmö stad för att höra hur man arbetar med den uppsökande verksamheten, men utan framgång.

– Varför litar man inte på föräldrarna, frågar sig Madeleine Lidman som menar att man nu gömmer sig bakom välmenande ord om att ”kolla så att ni inte har missat”.

– Det är mer en täckmantel för att jaga föräldrar, säger hon.​

Även i Stockholms kommun arbetar man alltså med uppsökande verksamhet för att informera föräldrar om förskola. I budgeten för 2016 har den röd-grön-rosa majoriteten gett i uppdrag åt stadsdelsnämnderna att öka den uppsökande verksamheten under året.

– Jag anser att det behövs ökad information om de olika alternativen inom barnomsorgen för att fler föräldrar ska kunna göra ett informerat val. Men det är viktigt att det inte bara handlar om förskolan utan också om andra barnomsorgsformer, såsom föräldrakooperativ eller familjedaghem, säger Christian Carlsson, vice ordförande för Kristdemokratiska ungdomsförbundet och skolpolitiker i Stockholm. 

Han menar att det också är viktigt att inte den uppsökande verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att föräldrar som valt en annan barnomsorg än förskola behöver motivera sitt beslut eller ställs till svars av kommunala tjänstemän.

– Risken är att verksamheten uppfattas som ett led i en hetsjakt på föräldrar som väljer andra alternativ.

– Vi har sett en stark vänstervåg mot valfrihet i familjepolitiken i och med vårdnadsbidragets avskaffande och den ökade kvoteringen i föräldraförsäkringen. Som kristdemokrat ser jag det som en familjefientlig politik som innebär mindre valfrihet och mindre tid med barnen. 

– Eftersom förskolan är normen är det viktigt att upplysa föräldrar om de andra alternativen. Det gäller både nyanlända och andra, säger Christian Carlsson.

Karin Pleijel (MP) är ansvarigt skolkommunalråd i Göteborg och har tidigare debatterat den uppsökande verksamheten med Madeleine Lidman i Göteborgs-Posten.

– Vi vet att förskola betyder mycket för att komma in i skolan med bra resultat och få fullständiga betyg. Vi ser ett samband att de som gått i förskolan har det lättare i skolan. Speciellt för barn med ett annat modersmål så är språkutveckling så viktig och det blir bättre när man börjat i förskola snarare än direkt i klass ett, säger hon om varför man bedriver den uppsökande verksamheten.

Finns det inte risk att föräldrar känner stress att det är så här man ska göra när någon kommer och knackar på hemma?

– Jag har stor respekt för att varje barn är unikt och att föräldrar känner sina barn bäst. Vi vill att man ska förstå vilka möjligheter som finns, säger Karin Pleijel.

– Men det är viktigt att det är föräldrarna som bestämmer.

Hur går ett besök till?

– Min uppfattning är att man knackar dörr. Det kan gå till på olika sätt men det personliga mötet är inte sällan nyckel till att skapa ett förtroende. Vi vill att man ska få förtroende för det svenska samhället, det här är ju en samhällelig institution.

Kan man inte tänka sig att upplysa om andra möjligheter till barnomsorg också?

– Det finns ju dagbarnvårdare, men jag vet inte om man upplyser om det också. Det är framför allt okunskap om förskolan man vill råda bot på, säger Karin Pleijel.

Samuel Teglund”

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD