Christian Carlsson föreslås som ny förbundsordförande

IMG_9091Kristdemokratiska Ungdomsförbundet Riks
Pressmeddelande

Stockholm 7 September 2016

Christian Carlsson föreslås som ny KDU-ordförande
En enig valberedning presenterade igår Christian Carlsson som förslag till ny förbundsordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU).

– KDU ska fortsätta vara det självklara alternativet till höger för alla borgerliga väljare som vill att Sverige ska fortsätta bygga på våra traditionella värderingar, idéer som historiskt har gjort vårt land starkt, säger Christian Carlsson, som föreslås efterträda Sara Skyttedal som ordförande för KDU.

– Vår främsta uppgift är att se till att Sverige snarast får en borgerlig regering, med starkt kristdemokratiskt inflytande. När vi sänkte decemberöverenskommelsen var det bara början. Nästa steg är att fälla regeringen, och därför är det problematiskt att det endast är Ebba Busch Thor (KD) som tydligt sagt att hon snarast vill lägga en gemensam borgerlig budget. Det är ett underbetyg till resten av Alliansen – inte minst till Anna Kinberg Batra och Moderaterna, menar Carlsson.

– Vi ska arbeta stenhårt för att bygga upp en armé av valarbetare som kan bära Ebba Busch Thor och Kristdemokraterna till seger och framgång i valet 2018. Varje dag ska vi göra vad vi kan för att byta ut Stefan Löfven och hans misslyckade regering, därför att Sverige behöver bli ett friare och tryggare land och då krävs en borgerlig regering.

– Sänkta skatter ska göra det mer lönsamt att arbeta, att fler får chansen till ett jobb och skapa förutsättningar för starkare familjer. Samtidigt kräver vi 10 000 fler poliser och hårdare straff för vålds- och sexualbrott. Tryggheten ska finnas där och fungera – den ska finnas i våra egna bostadsområden, och i hela Sverige, avslutar Christian Carlsson.

För mer information:

Alexander Harrison
Ordförande Valberedningen, KDU
0762-424291
Alex.harrison@kdu.se

Mario Shevchenko
Generalsekreterare
0765272534
mario@kdu.se

Christian Carlsson
076 – 893 71 55
christian.carlsson@kdu.se

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD