Borgerligheten måste ta ansvar för EU:s bristande legitimitet

sara_1305kostas_svt”Europaparlamentsvalet närmar sig, samtidigt som organisationen EU enligt många brottas med stora trovärdighetsproblem. För att vinna tillbaka medborgarnas förtroende måste vi få EU att ägna sig åt rätt frågor: för mycket resurser byråkrati läggs idag på områden som bara ger nationella dragkamper med uppenbara vinnare och förlorare”.

Det skriver Sara Skyttedal och Konstantinos Kyranakis (ordf. YEPP) på SVT-Debatt.

 

 

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD