Borgerligheten bör arbeta för att göra staten mindre

”Den svenska staten är inte i första hand stark. Den är framför allt stor, på tok för stor. Det finns ett väldigt tydligt samband mellan statens storlek å ena sidan och människors, familjers och civilsamhällets frihet å andra sidan. Därför måste det vara en självklar målsättning för den svenska borgerligheten att fortsätta arbetet för en mindre offentlig sektor, skriver Aron Modig, förbundsordförande för KDU.”¨

Det skriver Aron Modig Newsmill.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD