Bistånden äts upp av flyktingmottagandet

1270710_753618674680060_6863736365138284_o”Det är dags för Kristdemokraterna att väcka upp de andra partierna ur den naiva drömmen om fri invandring. Det är en utopisk idé som enbart är möjlig i en värld där vi utplånat konflikter och ondska, skriver KDU:s Sara Skyttedal i Expressen

 Kristdemokraterna är ett antiutopiskt parti. När andra partier är födda ur en dröm om det perfekta samhälle där ondskan är utplånad, inser vi att människan är ofullkomlig och därmed oförmögen att skapa fullkomliga samhällssystem. Vi kristdemokrater inser att ett gott samhälle inte bara kräver framsteg utan även att vi traderar det goda vi skapat till nästa generation.

Kristdemokraterna är ett antiutopiskt parti. När andra partier är födda ur en dröm om det perfekta samhälle där ondskan är utplånad, inser vi att människan är ofullkomlig och därmed oförmögen att skapa fullkomliga samhällssystem. Vi kristdemokrater inser att ett gott samhälle inte bara kräver framsteg utan även att vi traderar det goda vi skapat till nästa generation.

Många partier, både till höger och vänster, tror att vi på sikt kommer ha fri invandring över världens gränser. Fri invandring är dock en utopisk idé som enbart är möjlig i en värld där vi utplånat alla konflikter, alla ondskans ideologier och all fattigdom. Det är behjärtansvärt att sträva efter detta men också orealistiskt att tro att vi någonsin kommer uppnå en sådan värld.

Därför har vi en skevhet i dagens migrationspolitik. Den formeras inte utifrån det moraliska ansvar Sverige har förmågan att ta utan utifrån idén att stegvis nå den onåbara visionen. Men få tycks reflektera över att i den felfria värld som skulle möjliggöra fri invandring skulle troligtvis färre än i dag välja att lämna sitt hemland.

 

De eskalerande konflikterna i världen tvingar nu allt fler på flykt. Människor som helst av allt skulle vilja behålla sina hem och bo med sin släkt och sin familj tvingas fly från det land och sammanhang man kommer ifrån. Det är annat än det migrationsmönster som vi skulle bevittna efter en utopisk världsfred och ett överflödssamhälle.

Självklart har vi i väst en moralisk plikt att erbjuda en fristad till de som tvingats på flykt. En plikt som Sverige i dag tar men som behöver bejakas av fler länder. Men den enda lösningen på konflikterna kan inte vara migration och permanenta förflyttningar av stora folkgrupper.

För att vi ska kunna ha bibehållen välfärd behöver vi ge fler tillfälliga uppehållstillstånd i stället för permanenta och erbjuda chansen att återvända till sitt hemland. Dessutom måste vi lägga mer resurser för att komma åt roten till problemen. Vi bör tillsammans med andra länder, satsa mer militära och humanitära resurser på säkra de områden som i dag är på väg att helt ödeläggas från vissa folkgrupper. Det är varken hållbart eller moraliskt försvarbart att kristna minoriteter i Syrien och Irak och andra utsatta grupper i andra delar av världen inte ska ha rätt att bo i sitt eget hemland.

 

Därför är det genant att vårt enda militära stöd består av att skicka 35 militära rådgivare till Irak. I förhållande till de hundratals svenska medborgare som rest för att stödja den islamiska staten känns signalvärdet förolämpande. På den humanitära sidan har det aldrig förr varit så stort behov av ett effektivt och generöst bistånd, men ändå äts många miljarder av biståndsmedlen upp för att finansiera flyktingmottagandet.

I debatten om migrationspolitiken är det många företrädare som påstår sig vara moraliskt överlägsna andra. Men vi befinner oss i ett läge där ingen levererar reformförslag som täcker upp ens för att lösa en bråkdel av integrationsutmaningarna här på hemmaplan, samtidigt som vi inte lyfter ett finger för att komma åt grundproblemen. Det är dags för Kristdemokraterna att väcka upp de andra partierna ur den naiva drömmen om fri invandring!

 

Sara Skyttedal, förbundsordförande KDU

 

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD