Bilen behövs för gemenskapens skull

sara_1305Sara skriver på Gilla bilen:

”Bilen är oumbärlig för många i vårt land. Det kan handla om dem som bor i glesbygd eller om har anhöriga som bor på annan ort. Det kan handla om barnfamiljer som försöker få vardagen att gå ihop eller personer som engagerar sig i en förening och gör långa resor till tävlingar eller andra evenemang. Bilen behövs i många människors vardag.”

”Oavsett vilket bränsle som framtidens miljövänliga bilar kommer att gå på, så står det klart att bilen även i framtiden kommer att ha en given plats i samhället. Inte bara för ekonomins skull, utan även för gemenskapens.”

 

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD