Minska möjligheterna till frigivning i förtid

Aron skriver i Svensk Tidskrift:

”En människa som har utsatts för kriminalitet förtjänar samhällets stöd och möjlighet till upprättelse. Då duger det inte att en mördare eller pedofil släpps ut efter två tredjedelar av strafftiden bara för att han eller hon då anses ”färdigbehandlad”. Detta är dock precis vad som sker i dagens Sverige. Denna praxis sätter inte brottsoffret i centrum, utan utgår ifrån den kriminelles perspektiv. Det är inte värdigt en rättsstat som säger sig värna den svage.”

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD