Bättre stöd till brottsoffer

CC_1308Många unga brottsoffer upplever dessvärre inte att det får tillräckligt stöd från samhällets sida efter att de har blivit utsatta för brott. Man upplever ett oprofessionellt och ifrågasättande bemötande från myndighetspersoner och orättvisa på grund av att straffen inte står i tillräcklig proportion till kränkningen som brottet innebär. Det innebär också svårigheter att få ut skadestånd på grund av en alltför omfattande offentlig byråkrati och man upplever det brottsofferstöd som erbjuds som svårtillgängligt och bristfälligt.”

”Vi från samhällets sida måste visa att vi menar allvar med ambitionen att ta socialt ansvar för de mest utsatta i vårt samhälle. Våra förslag syftar till att bryta med den brist på brottsofferperspektiv som så länge funnits inom rättspolitiken och som plågat så många människor i vårt land. Statlig byråkrati, dålig samverkan och orättvisa straff får inte längre stå i vägen för ett bättre brottsofferstöd.”

Det skriver Christian Carlsson i Nya Wermlands Tidning.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD