Barnsomorgspengen – en av de viktigaste reformerna för en familjevänlig politik på decennier

sara_jenasskjortaSara skriver på Nyheter 24.

”Barnomsorgspengen för egna barn bör vara skattepliktig och uppgå till 90 procent av kommunens kostnad för en plats i pedagogisk omsorg. Detta motsvara ungefär 7000 kr per barn innan skatt. Detta utgör alltså ingen extra kostnad för kommunerna, snarare tvärtom.

 En del liberaler och socialister kanske skulle invända att det är en ”kvinnofälla” som hotar att minska kvinnors anknytning till arbetsmarknaden. Detta är dock att underskatta alla kvinnors förmåga att göra väl avväga och rationella val. Barnomsorgspengen ska vara till för barnen och inte vara riktad till den ena eller andra föräldern. Den ska dessutom kunna överlåtas till närstående och inte bara mellan föräldrarna. Detta är att på allvar öppna upp för valfrihet och olika sätt att organisera omsorgen om barnen. Makten återförs på så sätt till familjerna. Barnet får ett socialt sammanhang präglat av närhet och gemenskap.”

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD