Återinför värnplikten

IMG_9091I helgen inleds Folk- och Försvars rikskonferens i Sälen. Christian Carlsson, vice ordförande för KDU, skriver hos Wiseman Wisdoms om vikten av en hållbar personalförsörjning till försvaret.

”Fördelarna med värnplikt är många. Värnplikt tydliggör medborgerliga skyldigheter och rättigheter och främjar viktiga värden som personlig mognad, ökad försvarsvilja och stärkt samhällsgemenskap. Det sistnämnda är kanske särskilt viktigt i vårt samhälle som i hög grad präglas av mångfald. Ovan nämnda argument är goda men dock endast sekundära i sammanhanget. Det är försvarsförmågan som ska stå i centrum för försvarspolitiken.”

 

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD