Aron Modigs tal från riksmötet 2012

”Vi är en ny generation av unga borgerliga politiker, som avvisar både den socialliberala viljan att detaljstyra människors liv och den egoistiskt anstrukna nyliberala hållningen.

Vi är framtidens svenska höger, som istället talar om värdet av gemensamma och universella normer och värderingar som grund för samhället. Det är nämligen i den fasta värdegrunden som vi kan förena dåtid med nutid, och det är med utgångspunkt i den som vi ska forma vår framtid!”

Det sade Aron Modig i sitt tal till KDU:s riksmöte som hölls 17-20 på Ekerö. Läs hela talet här!

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD