Årets sista nummer av Ny Framtid

front_13_4Årets sista nummer av KDU:s tidning Ny Framtid finns nu ute. Detta nummer har EU som tema. Chefredaktör Emil Svensson skriver: 

”Då var det dags för årets sista nummer utav Ny Framtid. När nästa nummer utkommer är det bara några få månader kvar till riksmötet och Europaparlamentsvalet. EU är just nu inne i en omvälvande period. Eurokrisen har ökat klyftan mellan norra och södra Europa samtidigt har Storbritanniens skepticism växt mer och mer för var dag som går. Hur en folkomröstning om EU i GB skulle sluta är omöjligt att säga och om GB går ur kommer hela unionen att svaja. Samtidigt som folk blir mer skeptiska har ändå fler krav på en full federation ökat, för som de säger är problemet inte Euron och samarbetet i sig utan bara att makten spretar för mycket.” 

 

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD