Arbetslinjen måste även gälla politiker

”Att vara politiker är inte detsamma som att ha ett vanligt jobb. Som politiker sitter man på ett tidsbegränsat förtroendeuppdrag för att representera sina väljare och kämpa för de idéer man tror på. Denna principen är väldigt viktig att hålla fast vid! Vi behöver arbeta för att minska utbredningen av yrkespolitiker i Sverige. Ett viktigt steg vore att reformera de alltför generösa pensionssystemen för före detta politiker.”

Det skriver Aron Modig på SVT-Debatt

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD