Anmärkningsvärt att Unga Republikaner hyllar Torekovskompromissen

I decennier har Republikanska Föreningen och Unga Republikaner varit drivande i att riva upp den politiska överenskommelse som gjordes mellan monarkister och republikaner på 1970-talet. Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) har meddelat att vi vill återge Konungen de representativa och ceremoniella befogenheter som monarken hade före 1974. Detta handlar bland annat om att låta Hans Majestät hålla ett trontal i samband med riksmötets öppnande samt att återföra ett antal av de uppgifter som nu istället hamnat hos talmannen, bland annat att föra samtal med partiledarna efter riksdagsval om vem som ska agera regeringsbildare. Den politiska makten tillhör givetvis politiskt valda representanter.

 Sammantaget anser vi att detta är en mindre modifikation av den kompromiss som gjordes under det kulturradikala 70-talet och vi förvånas över att denna kompromiss nu hyllas av de som i åratal försökt riva upp den. KDU står i stora drag bakom kompromissen, till skillnad från skrämmande många av de andra ungdomsförbunden.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD