Anmälan till KDU:s spetsutbildning 19-21 maj i Uppsala

Sista datum för anmälan: 13 maj

*OBS. Anmälningsavgiften för spetsutbildningen 2017 är redan betald

* I första hand uppmanar vi deltagare att bo hos andra KDU-medlemmar och stärka sammanhållningen inom förbundet

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD