Anmälan till KDU:s spetsutbildning 22-23 april i Stockholm

Sista datum för anmälan: 18 april

*OBS. Anmälningsavgiften för spetsutbildningen 2017 är redan betald

* I första hand uppmanar vi deltagare att bo hos andra KDU-medlemmar och stärka sammanhållningen inom förbundet

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD