Ambitionshöjning i svensk försvars- och säkerhetspolitik krävs

sara_riksdagen”Avsaknaden av ledarskap och långsiktighet för försvarsmakten löper som en röd tråd genom de senaste decennierna. Nästa statsbudget har fått utgöra ramen inom vilken den försvars- och säkerhetspolitiska debatten förts. Det är nu dags att lyfta blicken och på allvar ställa oss frågan vad vi ska ha försvaret till i framtiden?

Att garantera medborgarnas säkerhet är statens mest grundläggande uppgift. Även om inget akut hot finns mot ett land, så är det makthavarnas skyldighet att se till rikets säkerhet. Människan är ofullkomlig och nya hot kan snabbt uppstå. Politiska krafter som talar om nedrustning och pacifism bygger ofta sin världsbild på en naiv människosyn och en from förhoppning om att väpnade konflikter hör till historien. Detta är inget annat än en utopi och har ytterst lite med verkligheten att göra.”

Så skriver Sara i Vårt försvar (s.22)

 

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD