Allmän förskola från två års ålder gynnar inte barnen

”En arbetsgrupp inom Socialdemokraterna föreslår allmän förskola från två års ålder (TT 22/12). Man motiverar detta med att en stärkt arbetslinje motverkar barnfattigdom och att mer tid i förskolan skulle gynna barnets utveckling. Problemet är att förslaget bidrar till att föräldrar och barn får ännu mindre tid med varandra än vad de har idag, vilket är tvärtemot vad barn i Sverige behöver”.

Det skriver KDU:s familje- och jämställdhetspolitiska talesperson Jenny Weimers på debattsidan Sourze

 

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD