Alliansen tar ansvar för sin budget – Stefan Löfven måste ta ansvar för sin

sara_riksdagenSara Skyttedal kommenterar dagens omröstning i riksdagen:

”Idag röstar Sveriges riksdag om ramarna för 2015 års statsbudget.Kristdemokraterna och Alliansen fullföljer det vi lovade väljarna i valrörelsen och lägger fram en gemensam budgetmotion för fler jobb, mer valfrihet och ekonomisk stabilitet. Detta är en politik som gör Sverige starkare.

Det parlamentariska läget är nu unikt i svensk historia. Stefan Löfvens rödgröna vänsterregering är mycket svag och tycks nu inte ens lyckas få igenom sitt förslag till budget. För detta har man endast sig själv att skylla. Det är regeringen som har ansvar för söka stöd i riksdagen för sin politik. Stefan Löfven har flera gånger talat om samarbete över blockgränserna, men i praktiken har han raserat det samarbete som fanns sedan tidigare kring till exempel pensioner och friskolor. Man försöker dessutom att svartmåla svensk ekonomi på ansvarslöst sätt, trots att Sverige har hög sysselsättning starka statsfinanser. Förutsättningarna för samarbete är i princip obefintliga.

Kristdemokraterna och Alliansen tar nu sitt ansvar som opposition och lägger fram en väl genomarbetad budget. Det är en budget som fokuserar på hur jobben ska bli fler. Utbyggda lärlingsanställningar och sänkta arbetsgivaravgifter för unga är viktiga delar i detta. Skolans resultat måste vändas och därför ska tidigare betyg införas och lärarlönerna höjas. För att öka tryggheten i samhället föreslås också skärpta straff för vålds- och sexualbrott. Satsningar på försvaret görs också och anledningen till detta behöver väl knappt ens förklaras.

Hur de andra partierna i Sveriges riksdag väljer att agera är upp till dem. Den uppkomna situationen var knappast oförutsebar och regeringen har nu att ta ansvar för den. Kristdemokraterna och Alliansen har tagit vårt att ansvar och gjort precis det vi lovade väljarna.”

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD