Avskaffa fribeloppet

charlotta.jpgEmil SvenssonCharlotta Enqvist (ordf. KDU Västerbotten) och Emil Svensson (utbildningspolitisk talesperson, KDU). skriver i Norran om att fribeloppet ska avskaffas.

”De som anser att fribeloppet bör vara kvar menar att studier är en heltidssysselsättning och att man därför inte bör arbeta vid sidan av studierna. För många innebär studier en heltidssysselsättning. Men om man är så effektiv att man kan hantera både studier och arbete, och att man prioriterar sin fritid med jobb, så bör man inte straffas för det, man borde snarare gynnas.

Ett avskaffande av fribeloppet skulle inte vara till skada för någon, utan det skulle gynna de som är flitiga under sin studietid. För oss i Kristdemokratiska ungdomsförbundet är det självklart att flit ska löna sig och därmed bör fribeloppet avskaffas helt.” 

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD