Vi försvarar det fria skolvalet

CC_1308Christian Carlsson Skriver i Norrköpings Tidningar.

”Sverige måste vända den negativa trenden när det gäller sjunkande skolresultat, men att avskaffa det fria skolvalet är inte något alternativ. För att vända trenden behövs istället mer tid till undervisning och bättre lärare, fokus på läsinlärning, ett upprättat föräldraansvar och tidigare uppföljning av elevernas kunskap i form av betyg och nationella prov. Så närmar vi oss vår vision för den svenska skolan – en skola där varje elev får möjlighet att förverkliga sin fulla potential och där ingen hålls tillbaka, och ingen lämnas efter.”

 

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD