Archive: februari, 2018

Naivt av Cuf att blunda för följder av månggifte

Magnus Ek och Olivia Erixon, Cuf, argumenterar för att införa månggifte i Sverige (9/2) och anser att ”KDU borde fokusera på verkliga problem”. Men de liberala förslagen om att legalisera månggifte, och de månggiften som erkänns, handlar om verkliga förslag, och verkliga problem. Vi i KDU menar att trygga familjer lägger grunden för ett tryggt samhälle och […]

Kommentarer »

Stärk skyddet för barn till missbrukare

Att missbruk av narkotika och alkohol orsakar fosterskador har länge varit känt. Beteende­störningar, psykiska besvär och olika grader av utvecklings­störningar är några av de skador som kan uppstå till följd av moderns missbruk. Vid tungt narkotikamissbruk ökar risken för missfall, blödningar, fosterdöd, förlossnings-komplikationer, havandeskapsförgiftning eller för tidig födsel. Trots detta har riksdagen tidigare sagt nej […]

Kommentarer »

Seriebrottslingarna får våldta ostraffat

Alltför många politiker har svikit genom att bortprioritera frågan om ett fungerande rättsväsende. Allt färre brott klaras upp, våldtäktsutredningar läggs på hög och i de fall gärningsmän döms står straffen sällan i proportion till brottets allvar. Så kan det inte fortsätta. Sverige ska bli ett tryggare land och för det krävs fler poliser. Vi behöver […]

Kommentarer »

Krav på månggifte banar väg för islamism i Sverige

Månggifte strider helt mot vår västerländska syn på äktenskapet och är förbjudet. Trots det fanns cirka 300 fall av polygami registrerade i vårt land, år 2016. Svensk lag erkänner nämligen månggiften som ingåtts i andra länder, om makarna då saknade anknytning till Sverige. I takt med ökad invandring har problemet med månggifte tyvärr blivit allt större. […]

Kommentarer »

Hårdare straff handlar om rättvisa

Sex professorer vid kriminologiska institutionen på Stockholms universitet, däribland Jerzy Sarnecki, ifrågasätter värdet av hårdare straff (DN 30/1). De skriver att forskning visar att hårdare straff inte kommer att minska brottsligheten och öka tryggheten samt att en skärpning av straffen är ”dyrt, verkningslöst och ibland till och med kontra­produktivt”. Det går dock att ifrågasätta forskarnas urval av […]

Kommentarer »

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD