Archive: november, 2017

Låt poliser bära vapen även när de är lediga

Nyligen fick en polis i Västerås sitt hem beskjutet. Ett 20-tal skott avlossades mot polismannens hus. Den kraftiga ammunitionen trängde igenom husets väggar och orsakade stor skada. Att varken barnen, hustrun eller polismannen träffades var ren tur. Det var en våldsam attack mot en enskild människa, mot en pappa och hans familj, men också mot hela vårt […]

Kommentarer »

KDU Riks söker valkoordinator

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) har idag ca 5800 medlemmar över hela landet. Organisationen består av 24 distrikt som arbetar lokalt och regionalt. I KDU ägnar vi oss först och främst åt att diskutera politik och att föra ut våra politiska åsikter, och på så sätt förändra samhället. Det innebär bland annat att vi arbetar med skolbesök, […]

Kommentarer »

Polisen ska få bära vapen utanför tjänst

Den 3-5 november ägde Kristdemokratiska Ungdomsförbundets Riksmöte rum på Lidingö. Trygghetsfrågorna stod i fokus. KDU kräver att poliser ska få bära sitt tjänstevapen även utanför tjänst och att tjänstemannaskyddet stärks. Under årets riksmöte beslutades bland annat att poliser på egen begäran ska få bära sitt tjänstevapen utanför tjänst under förutsättning att säkerhetsbestämmelser följs. Det handlar […]

Kommentarer »

Förbundsordförandens tal vid riksmötet 2017

Stort tack! Tack så mycket för ert förtroende. Det känns fantastiskt. Jag lovar att göra allt för att vi tillsammans ska vinna valet nästa år, och jag vet att ni kommer att göra detsamma. Under mitt första år som förbundsordförande har jag besökt vartenda ett av våra distrikt. Vi har kampanjat på skolor, gjort studiebesök […]

Kommentarer »

Politiker bär ansvar för skattemoralen

I kölvattnet av Leif Östlings uttalande ”Vad fan får jag?” har socialdemokraterna velat skapa en diskussion som kretsar kring ”skattemoral”. Det moraliskt riktiga tycks enligt finansminister Magdalena Andersson (S) vara att maximera den skatt man betalar till Skatteverket, trots att man kanske inte ens bor i Sverige. Det hela framstår som märkligt med tanke på […]

Kommentarer »

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD