Archive: juni, 2017

”Löfven ska inte försöka styra kyrkan”

I Kyrkans Tidning den 22 juni när statsminister Stefan Löfven intervjuas i samband med det kommande kyrkovalet blir det tydligt var faran ligger i att blanda partipolitik i svenska kyrkan. Han beskriver kyrkan som en intressant arena för socialdemokratin inom överskådlig framtid, och hänvisar bland annat till att 100 000 svenskar sjunger i kyrkokör och […]

Kommentarer »

”Inför skoluniform på problemskolor”

I Stockholms stad har antalet anmälda fall av hot och våld i skolan ökat under flera år. Under 2015 anmäldes 1078 fall av hot eller våld från skolorna i Stockholm och anmälningarna gäller både elever och personal. Samtidigt har tio grundskolor i Stockholms förorter under de senaste fem åren tilldelats över en miljard för att […]

Kommentarer »

”MUF har fel om svenska värderingar”

Sveriges stelbenta arbetsmarknad och kravlösa integrationspolitik har lett till ett utanförskap som måste brytas genom omfattande reformer på arbetsmarknaden. Barn behöver mötas av en skola med höga förväntningar, ordning och kunskap i fokus, och fler poliser och hårdare straff krävs för att ta tillbaka tryggheten i Sverige. KDU håller däremot inte med om att ”idéer om […]

Kommentarer »

Nytt arbetsmarknadspolitiskt manifest

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) presenterar idag ett nytt arbetsmarknadspolitiskt manifest med reformer för att fler människor ska kunna gå från utanförskap till arbete. Det blir allt svårare för lågutbildade att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Det går elva sökande på varje enkelt jobb samtidigt som andelen lågutbildade uppgår till 11 procent av arbetskraften. Utmaningen […]

Kommentarer »

”Våga bryta fackens makt”

För oss kristdemokrater är målet att varje människa ska ges frihet och förutsättningar att utvecklas och forma sitt liv i nära gemenskap med andra. Jobb och egen försörjning är för de allra flesta en förutsättning för detta, och det är skäl nog till varför Kristdemokraterna borde vara beredda att gå längre för att reformera svensk […]

Kommentarer »

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD