Archive: maj, 2017

”Vi behöver ny rättspolitik med brottsofferperspektiv”

Alla människor har rätt att känna sig trygga i sitt hem och på gator och torg. För att uppnå det krävs en heltäckande politik som förebygger och bekämpar brott. Att begå brott skall få kännbara konsekvenser och straffen ska stå i proportion till den kränkning som en person blivit utsatt för. Det är positivt att […]

Kommentarer »

”Lars Adaktusson – ett framgångsrecept för KD”

Vårt land behöver en politik som rullar tillbaka statens makt och stärker vanliga människor och familjer genom sänkta skatter och valfrihet. Vi behöver också en politik som skapar förutsättningar för ett tryggare Sverige. Det gäller oavsett om det handlar om att vården ska vara tillgänglig och av god kvalitet i hela landet eller om att […]

Kommentarer »

”Laglösa rum för missbruk innebär uppmuntran”

Narkotikapolitiken måste vara långsiktig och ansvarsfull. Ett ”fixrum” är en lösning med kortsiktigt perspektiv som långsiktigt kommer få förödande konsekvenser för missbrukare och deras anhöriga. Statens uppgift ska aldrig vara att tillhandahålla laglösa rum där missbruk kan ske öppet. I sin debattartikel skriver miljöpartisterna att den narkotikarelaterade dödligheten ökat sedan 2006, och det har de […]

Kommentarer »

Frihetstalet 2017

”Tack så mycket! Det här är första gången jag står på KDU:s Frihetsdagar och får möjlighet att hålla frihetstalet. Så inför idag har jag förstås funderat på – vad är frihet, vad innebär det för mig. Min första tanke var att frihet, det är den känslan när man bara kan lägga sig ner i solen […]

Kommentarer »

”Skylta med landskapen!”

Skåningen har det lätt. Sedan länssammanslagningen 1997 behöver den som identifierar sig skåning inte längre fundera på vilket län han eller hon bor i. Landskapet Skåne ligger helt och hållet inom länet Skånes gränser. Sedan 1800-talets nationalromantik har landskapen varit viktiga för oss som bor i Sverige. Före 1997 identifierade inte den som bodde i […]

Kommentarer »

”Vad menar Rashid Musa med islamism?”

I SVD (3/5) frågar sig Rashid Musa, Sveriges unga muslimer (SUM): ”Vad menar KDU egentligen med islamism?”. Detta mot bakgrund av artikeln ”Kriget mot islamismen är vårt” i vilken vi redogör för flera förslag för att intensifiera kampen mot islamistisk terror. KDU är övertygade om att kampen mot terrorismen också behöver föras genom att angripa […]

Kommentarer »

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD