Archive: december, 2016

”Stryp stödet till studieförbundet Ibn Rushd”

Islamismen utgör ett allvarligt hot mot Sverige. Den begränsar kvinnor och mäns frihet att få leva sina liv som de själva önskar och hotar hela vår demokrati. Islamismen står i direkt konflikt med vårt västerländska samhälle eftersom islamisterna anser att staten ska underställas Allah och de lagar som man menar att han har skapat. Dessa […]

Kommentarer »

”Sverige behöver mer frihet”

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) är Sveriges borgerligaste ungdomsförbund och det självklara ungdomsförbundet för ungdomar till höger. Frihet, ansvar och gemenskap är ledord som bygger vårt ungdomsförbund som också ska bygga Sverige starkare. Sverige lider i dag brist på dessa tre: frihet, ansvar och gemenskap. Detta vill vi ändra på. Med höga skatter och en stel arbetsmarknad, […]

Kommentarer »

Pressmeddelande Stockholm, 21 november 2016 Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) lanserar idag sina senaste kampanjer: Välkommen till Sverige? och ”Varken feminist eller islamist”. Välkommen till Sverige? KDU:s senaste kampanj ”Välkommen till Sverige?” tar avstamp i det migrationspolitiska manifest som förbundet presenterade i Almedalen den 7 juli 2016.

Kommentarer »

”Statens roll är inte att hjälpa narkomaner att missbruka”

Grön Ungdoms förslag om att införa »fixrum« där narkomaner kan missbruka under övervakning är huvudlöst. Vården skall erbjuda vård och stöd, inte uppmuntra till missbruk. Narkotikapolitiken måste vara långsiktig och ansvarsfull. Det »fixrum« som Grön Ungdom föreslår är en lösning med kortsiktigt perspektiv som långsiktigt kommer få förödande konsekvenser för missbrukare och deras anhöriga. Statens uppgift ska […]

Kommentarer »

”Wallströms naivitet får inte stänga dörren till NATO”

Den rödgröna regeringen med Margot Wallström i spetsen försöker stänga dörren till Nato genom att säga ja till en FN-resolution om en ”kärnvapenfri värld”. Resolutionen intentioner är i bästa fall goda, men det är naivt att tro att en FN-resolution på området i praktiken skulle kunna leda till en kärnvapenfri värld, särskilt med tanke på […]

Kommentarer »

”Var finns Cuf:s förslag kring dagens situation?”

På SvD Debatt 6/12 slår Cuf fast att fri invandring för dem är ett självklart mål. De kritiserar samtidigt KDU och vårt förslag om en reglerad och kontrollerad invandring genom en övergång till ett mer omfattande kvotsystem anpassat efter Sveriges mottagningsförmåga. Vi kritiseras både för att slå in öppna dörrar och för att förslaget skulle […]

Kommentarer »

”Flyktingpolitiken måste vara realistisk”

Sverige har haft en generös flyktingpolitik och tagit ett stort ansvar för asylsökande. Det har påståtts att alla har varit välkomna och många har förnekat att det finns en gräns för hur många som vi på kort sikt kan ta emot och integrera. Under förra året kom 163 000 asylsökande till Sverige. Det var rekordmånga, nästan […]

Kommentarer »

Ansvarsområden och fadderdistrikt tilldelade

Ansvarsområden och fadderdistrikt Det står nu även klart vilka ansvarsområden respektive fadderdistrikt den nya förbundsstyrelsen har blivit tilldelade. Informationen finner man nedan.     

Kommentarer »

Nya utskott utsedda

KDU:s nya utskottssammansättning är färdig Det står nu klart vilka som kommer att ta plats i KDU:s olika utskott samt i tidningen Ny Framtid. Nedan följer sammansättningarna. Arbetsutskottet – AU Christian Carlsson, ordförande(Nyval) Martin Hallander(Omval)

Kommentarer »

”Flyktingpolitiken måste vara realistisk”

        Sverige har haft en generös flyktingpolitik och tagit ett stort ansvar för asylsökande. Det har påståtts att alla har varit välkomna och många har förnekat att det finns en gräns för hur många som vi på kort sikt kan ta emot och integrera. Under förra året kom 163000 asylsökande till Sverige. […]

Kommentarer »

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD