Archive: april, 2016

Rapport från UNR och Nordiska rådet i Oslo

Den 17 april sammanträdde presidiet för Ungdomens Nordiska råd (UNR) i Oslo. Dagordningen var späckad och vi fattade många kloka beslut, bland annat om en kommunikationsplattform som ni snart får se mer av. Jag tror att många KDU:are kommer känna igen sig, om vi säger så. Vi enades om ett uttalande, om förtroendet för politiker, […]

Kommentarer »

”Eliasson klarar inte att lösa polisens problem”

Polisen lider av två grundläggande problem. Det ena är otillräckliga resurser, det andra ett otillräckligt ledarskap. Trots ny polisorganisation och påstådda satsningar misslyckas Sveriges största myndighet att fullfölja sitt uppdrag. Vi kan konstatera att det bland annat blir färre synliga poliser i yttre tjänst, lägre andel brott som uppklaras och dessutom erkänner rättsväsendet öppet att […]

Kommentarer »

Christian Carlsson intervjuades av Världen idag

”Samtidigt som vi hör larm om stora barngrupper och stora brister i barnomsorgen arbetar flera svenska kommuner med så kallad ”uppsökande verksamhet” för att upplysa föräldrar i allmänhet och nyanlända i synnerhet om förskolan och dess fördelar. Något som riskerar att bli ett led i en hetsjakt på föräldrar som valt en alternativ barnomsorg, varnar […]

Kommentarer »

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD