Archive: december, 2015

”KDU anmäler regeringen för brott mot Lissabonfördraget”

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) anmäler regeringen för brott mot Lissabonfördraget. Detta efter att Sverige har nekat att ge Frankrike hjälp med våra till buds stående medel. Frankrike har med hänvisning till Lissabonfördragets artikel 42.7 begärt att andra medlemstater ska bidra i insatsen mot Islamiska Staten. De minimala insatser som vi skickar menar KDU inte är tillräckliga […]

Kommentarer »

”Erbjud militär träning till flyktingar i Sverige”

”Vi bör inte bara erbjuda människor en flyktväg, utan ta till befintliga handlingsalternativ för att besegra IS. Sverige bör erbjuda JAS-plan, stödja framtida marktrupper och erbjuda flyktingar militärträning och en chans att delta i återtagandet av sina hemländer.” – Skriver Sara Skyttedal på Aftonbladet.se ”Det finns ingen gräns för hur många asylsökande vi kan ta […]

Kommentarer »

”Sverige hör hemma i NATO”

”Efter kalla krigets slut gick världen i många hänseenden mot en utveckling som verkade allt mer ljus. Ekonomiska prioriteringar förändrades och försvar och säkerhet fick stå tillbaka i allt större utsträckning. Den Europeiska kartan ritades om och den svenska neutraliteten ansågs ha spelat en stor roll för utvecklingen som då såg allt bättre ut.” Detta ledde […]

Kommentarer »

”Krokben för lagliga skyttar”

”Med EU-kommissionens föreslagna ändringar av vapendirektivet kommer det nya vapendirektivet inte att försvåra för terrorister, utan för vanliga jägare” skriver Miriam Lilja och Charlotta Enqvist i unt.se Terrordåden i Paris har sänt chockvågor ut i hela Europa. Hotet från våldsbejakande islamister, som för bara några veckor sedan upplevdes som avlägset långt borta, har nu blivit […]

Kommentarer »

”En helt oacceptabel könsdiskriminering”

”Förslaget att gynna kvinnor vid it-utbildningar stinker både vänsterfeminism och unken kvinnosyn.” Det skriver Christian Carlsson och Felicia Sundmark (KDU) om Digitaliseringskommissionens förslag att kvinnor som studerar it på universitetet ska få sina studieskulder avskrivna.  I Sverige är It-sektorn avgörande och programmerare har redan blivit en av de största yrkesgrupperna. Andelen kvinnor i branschen är […]

Kommentarer »

”Stöd ett svenskt medlemskap”

”Vilken förmåga har Socialdemokraterna att ta ansvar och hur mycket värnar Sverigedemokraterna om Sverige? Visa nu att ni är beredda att ta ansvar för Sverige, på riktigt. Stöd ett svenskt medlemskap i Nato” skriver Christian Carlsson på nwt.se  Sverige befinner sig i ett mycket allvarligt läge – årtionden av ansvarslös försvarspolitik och kraftiga nedskärningar har […]

Kommentarer »

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD