Archive: januari, 2015

Primärval vägen framåt för KD

Sara skriver på Dagens Samhälle om Göran Hägglunds tid som partiledare och hur Kristdemokraterna nu ska gå vidare. ”KDU vill se öppenhet och förordar istället en primärvalsprocess där både medlemmar och distrikt tillåts delta. Det finns många skickliga företrädare från vårt parti, vem som blir vår nästa partiledare bör avgöras i efter en öppen och […]

Kommentarer »

Tack Göran Hägglund!

Idag meddelade Göran Hägglund att han avgår som partiledare för Kristdemokraterna. Kristdemokratiska Ungdomsförbundet vill tacka honom för de insatser som han har gjort under de elva år som han lett partiet. Vi är stolta över den utveckling som partiet genomgått och hoppas att vägen framöver leder åt samma håll. -Nu börjar en intern process att […]

Kommentarer »

Islamismen måste bekämpas

”Den som är medlem av en grundlagsfientlig organisation, så som en islamistisk, bör om den är svensk medborgare dömas till fängelse. Personer som har dubbelt medborgarskap bör få sitt svenska indraget och de som endast har uppehållstillstånd bör utvisas. Ett sådant tydligt normativt agerande från lagstiftaren bör kompletteras med stöd för att upprätta avhopparverksamhet och […]

Kommentarer »

Sovjetsamröret måste granskas

Sara Skyttedal skriver i Norrländska Socialdemokraten om att Vänsterpartiet måste göra upp med sin historia på allvar. Texten finns ej på webben men kan läsas nedan). ”Jonas Sjöstedt skrev en debattartikel (NSD 5 januari) där han välkomnar ett minnesmärke över de svenska sovjetemigranter som föll offer för kommunismens terror och där han uppmanar till oberoende […]

Kommentarer »

Grekisk populistisk vänster

Med anledning av valet i Grekland skriver KDU:s ekonomiskpolitiske talesperson Thomas Nordvall om den grekiska populistiska vänstern. Den populistiska vänstern riskerar nu att sätta Greklands trovärdighet på spel. Att Tyskland hotar med att tvinga Grekland ur euron kommer snart bli ett ultimatum. Och ett sådant utträde kan behövas. Men riktningen i den ekonomiska politiken riskerar nu […]

Kommentarer »

Bra migrationspolitiska förslag från Göran Hägglund

Sara Skyttedal om Göran Hägglunds nya förslag på migrationsområdet: ”Idag levererar Kristdemokraterna och Göran Hägglund ytterligare konstruktiva förslag på integrationsområdet. Denna gång handlar det om bostadsbristen och trångboddheten som kommer till följd av reglerna för eget boende för asylsökande. Bra förslag för att förbättra situationen!” Läs artikeln på Dagens Nyheters debattsida.   

Kommentarer »

KDU på Folk och Försvars rikskonferens

Under veckan deltog Sara Skyttedal och KDU:s försvars- och säkerhetspolitiske talesperson David Bruhn vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen. (Mingelbild på Sara till vänster). Sara intervjuades bland annat i Expressen Tv. Man kan se inslaget här. Här finns en intervju som Sveriges Radio gjorde med Sara.  Sara deltog också i själva evenemanget på scenen […]

Kommentarer »

Polisen bör kunna provocera fram brott när så behövs

KDU:s rättspolitiske talesperson Maurice Forslund skriver på Nyheter 24 att polisen bör tillåtas att göra brottsprovokationer. ”KDU vill därför att regeringen utreder möjligheten för svensk polis att även använda sig av brottsprovokation i vissa typer av situationer.  Självfallet är det viktigt att en sådan möjlighet används sparsamt och omgärdas av reglering – det ska inte […]

Kommentarer »

Borgerlig politik är mer än arbetslinjen – värna valfriheten

KDU:s familje- och jämställdhetspolitiska talesperson Charlotta Enqvist skriver i Aftonbladet och svarar MUF om kvoterad föräldraförsäkring. KDU står upp för valfriheten! ”Men arbetslinjen kan inte vara den enda utgångspunkten för en borgerlig politik. Andra värden än strikt ekonomiska måste också räknas. Valfriheten och människors möjlighet att fatta självständiga beslut, utan politisk klåfingrighet, är ett sådant. Därför är […]

Kommentarer »

Mer mark, mindre regler

Sara skriver i Uppsala Nya Tidning om bostadspolitiken.  ”Sverige genomlever en bostadskris. Kring detta är alla eniga. Skälen till varför denna problematik uppkommit är heller inte svåra att se. De bottnar i det faktum att arbetsmarknaden i snabb takt har urbaniserats, samtidigt som det inte har byggts bostäder åt alla dem som söker sig till […]

Kommentarer »

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD