Archive: augusti, 2014

Samhällsplaneringen skapar gränser för migrationens omfattning

Sara skriver på DN-debatt om vikten en generös men ansvarsfull migrationspolitik.   ”I dag bor närmare 11.000 personer som borde ha lämnat anläggningsboendena kvar för att de inte kan kommunplaceras. Samtidigt tar nu Migrationsverket emot närmare 2.500 nya asylansökande i veckan. Migrationsverket har på flera orter hamnat i djup konflikt med lokala politiker om hur många […]

Kommentarer »

Sänkt skatt för fler jobb och starkare familjer

”Sedan Alliansen tillträdde har vi sänkt skatten och samtidigt har skatteintäkterna ökat. Skattesänkningarna har därför varit en stor framgång. Sverige har dock fortfarande bland världens högsta skatter på arbete. Därför är det fel att finansminister Anders Borg (M) krävt stopp för fortsatta skattesänkningar. KDU vill fortsätta sänka skatterna – och vi vill göra det ordentligt. För […]

Kommentarer »

Barnsomorgspengen – en av de viktigaste reformerna för en familjevänlig politik på decennier

Sara skriver på Nyheter 24. ”Barnomsorgspengen för egna barn bör vara skattepliktig och uppgå till 90 procent av kommunens kostnad för en plats i pedagogisk omsorg. Detta motsvara ungefär 7000 kr per barn innan skatt. Detta utgör alltså ingen extra kostnad för kommunerna, snarare tvärtom.  En del liberaler och socialister kanske skulle invända att det […]

Kommentarer »

Sverige behöver en högre ambition med integrationen

Christian Carlsson skriver i Svensk Tidskrift: ”Kristdemokratiska Ungdomsförbundets mål med politiken är att varje människa ska få möjlighet att utveckla sin person och förverkliga sin potential i gemenskap. Vårt mål är också ett samhälle där det råder solidaritet mellan människor och ansvarskänsla för gemenskapen. En sådan samhällsgemenskap rymmer etnisk och kulturell mångfald, men den måste […]

Kommentarer »

Offensiv politik för att rädda Östersjön

”Det behövs en mer offensiv politik för att rädda Östersjön. Vi måste stoppa övergödningen, minska oljeutsläppen och föra en politik för att bevara den biologiska mångfalden. För att lyckas med det måste vi stärka det internationella samarbetet, skriver Christian Carlsson, vice ordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU).”  ”Vi måste också satsa resurser på det gemensamma EU-samarbetet […]

Kommentarer »

Vi måste gripa in till människovärdets försvar

KDU:s förbundspresidium Sara Skyttedal, Christian Carlsson och Hugo Fiévet skriver i tidningen Dagen om förföljelsen av kristna.  ”Det krävs nu att världens demokratier agerar. Vi får inte tiga inför det som håller på att hända. På alla nivåer måste utvecklingen mötas. EU, FN och Sverige som land måste göra aktiva insatser för att öka respekten […]

Kommentarer »

Nya ambitioner krävs inom rättspolitiken

Sara skriver i Smålandsposten. ”Ett brott måste ge tydliga konsekvenser som är proportionerliga i förhållande till den kränkning som ägt rum. Dagens straffsatser tar inte hänsyn till brottsoffret. Bibehållna straffrabatter och minimistraff gör att brottsoffer inte får större chans till upprättelse i dag, än för åtta år sedan. Fortfarande är straffen för ekonomisk brottslighet ofta […]

Kommentarer »

Kräver nolltolerans mot mobbing

KDU:s utbildsningspolitiske talesperson Emil Svensson skriver i Norrbottenskuriren om att det krävs nolltolerans mot mobbing. ”I dagens Sverige är mobbning ett allt för vanligt återkommande problem i svenska skolan. Samtidigt ökar den psykiska ohälsan hos våra ungdomar. Vi i Kristdemokratiska ungdomsförbundet tror att det krävs ett värderingsskifte bland unga för att lösa detta, det handlar […]

Kommentarer »

Oroande tendens: grupptillhörighet viktigare än idéer och värderingar

”Det finns många problem i samhället som hindrar människor från att förverkliga sina livsdrömmar. Men de löses inte genom att människor klumpas ihop i stora grupper tillskrivs vissa egenskaper, oavsett vilken grupps intressen man säger sig företräda, vare sig det rör sig om invandrare, kvinnor eller etniska svenskar. Detta fördummar bara debatten och hindrar oss […]

Kommentarer »

Säg inte frihet, säg tvång

KDU:s andre vice ordförande Hugo Fiévet skriver i Svensk Tidskrift om missbruk av frihetsbegreppet. ”När politiken har förpassat alla andra principer än friheten till tankens sopptipp blir vokabulären begränsad. När man inte längre tillåter sig säga att vissa handlingar är fel, eller att vissa principer är viktigare än frihet ibland, måste man snart gå ner i […]

Kommentarer »

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD