Archive: maj, 2014

Överstatlighet är ett hot mot hela EU – folkomrösta om nya fördrag

”KDU vill se ett EU som präglas av de värden som unionen en gång bildades kring. Subsidiaritetsprincipen är här grundläggande, det vill säga att beslut ska fattas på lägsta ändamålsenliga nivå. Ett lagstadgat krav på folkomröstning i samband med nya fördrag är ett sätt att garantera just detta. EU ska främst vara ett mellanstatligt samarbete […]

Kommentarer »

FP, KD och MP kör #festfight under hela natten innan valet

I en sista spurt inför söndagens Europaparlamentsval minidebatterar Sara Skyttedal (KD), Erik Scheller (FP) och Jakop Dalunde (MP) på privata fester och sammankomster hela lördag natt. Toppkandidaterna är placerade fyra, femma respektive sexa på respektive partis lista. Trion med toppkandidater går att beställa runt om i Stockholmsområdet via hashtagen #festfight. Minidebatterna syftar till att höja […]

Kommentarer »

Sara Skyttedal omvald till KDU-ordförande

Sara Skyttedal valdes i helgen enhälligt om till förbundsordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet under det 49:e riksmötet som ägde rum i Uppsala. – Det känns hedrande och inspirerande att återigen ha fått medlemmarnas förtroende. Vi befinner oss redan i valrörelse. Jag är beredd att ge allt för KDU och ett starkt kristdemokratiskt valresultat, både i valet […]

Kommentarer »

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD