Archive: februari, 2014

Värna den fria rörligheten, men inte för brottslingar

 Sara skriver i Aftonbladet att den fri rörligheten inom EU ska värnas, men inte för brottslingar: ”Det är dags att Sverige verkar för en förändring av direktivet om unionsmedborgares fria rörlighet. Vi behöver driva en politik som verkar för långsiktig ekonomisk  utveckling i EU, samtidigt som vi tar till pragmatiska lösningar för att omedelbart stoppa den […]

Kommentarer »

Skolan behöver ordning och bildning

Thomas Nordvall skriver  i Folkbladet: ”Svensk skola upplever förstås ett mer mångfasetterat problem, som sträcker sig från lärarutbildning till löner och lärarledd undervisningstid. Långt över alla politiska styrmedel hägrar dock en lösning som kan ge fler nyckeln till kunskapens källa.Vi unga kristdemokrater anser att det krävs ordning och reda i skolan och en positiv syn […]

Kommentarer »

En rättspolitik med brottsoffret i centrum

22 februari är det internationella brottsofferdagen. KDU:s rättspolitiske talesperson Maurice Forslund skriver på Nyheter24-debatt att Sverige behöver en rättspolitik med brottsoffret i centrum. ”Vår utgångspunkt är att alla människor har ett personligt ansvar för sina handlingar. Den som väljer att begå brott har i de allra flesta fall fattat ett beslut som han eller hon […]

Kommentarer »

Ordning och reda i skolan – med kunskap i fokus

Sara skriver på Sourze om skolan. ”Något som det också talas alldeles för sällan om är ordningsproblemen i den svenska skolan. I en rapport från Skolverket uppger närmare 20 procent av eleverna att situationen i klassrummet är stökig och otrygg. Dessutom är skolk och ogiltig frånvaro vanligare i Sverige än i andra jämförbara länder. Detta […]

Kommentarer »

Avskaffa fribeloppet

Charlotta Enqvist (ordf. KDU Västerbotten) och Emil Svensson (utbildningspolitisk talesperson, KDU). skriver i Norran om att fribeloppet ska avskaffas. ”De som anser att fribeloppet bör vara kvar menar att studier är en heltidssysselsättning och att man därför inte bör arbeta vid sidan av studierna. För många innebär studier en heltidssysselsättning. Men om man är så […]

Kommentarer »

Sara Skyttedal toppar Kristdemokraternas riksdagslista i Kronoberg

Sara Skyttedal är Kristdemokraterna i Kronobergs förstanamn inför riksdagsvalet. Det står klart efter att partidistriktet nu fastställt sin lista. Sara är idag förbundsordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet och har tidigare bott och studerat i Växjö. – Jag är oerhört glad och hedrad över att ha fått detta förtroende. Jag känner mig mycket taggad inför det hårda […]

Kommentarer »

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD