Archive: januari, 2014

Vi tar krafttag mot bristen på studentbostäder

Sara skriver i Göteborgs-Posten tillsammans med David Lega och Stefan Attefall bostadssituationen för studenter. ”Sverige har i 20 års tid byggt hälften så mycket bostäder som våra nordiska grannländer har gjort. Särskilt akut är bostadsbristen för ungdomar och studenter. Nyligen lämnade därför regeringen en proposition till riksdagen med förslag som bland annat kommer att göra […]

Kommentarer »

Christian

KDU – det borgerliga alternativet Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) är det borgerliga alternativet till höger. Vår främsta uppgift är att snarast sparka ut sossarna från Rosenbad. Sverige behöver en borgerlig regering. Vi finns för dig som vill att vårt land ska fortsätta bygga på de värderingar som historiskt har gjort Sverige starkt – och du har […]

Kommentarer »

Vi försvarar det fria skolvalet

Christian Carlsson Skriver i Norrköpings Tidningar. ”Sverige måste vända den negativa trenden när det gäller sjunkande skolresultat, men att avskaffa det fria skolvalet är inte något alternativ. För att vända trenden behövs istället mer tid till undervisning och bättre lärare, fokus på läsinlärning, ett upprättat föräldraansvar och tidigare uppföljning av elevernas kunskap i form av […]

Kommentarer »

Sverige behöver Nato och Nato behöver Sverige

Sara Skyttedal och KDU:s försvarspolitiske talesperson skriver, med anledning av  Folk och försvars rikskonferens, i Frivärld Magasins nätsida. ”Kristdemokratiska Ungdomsförbundet verkar för ett starkare svenskt försvar som inom Nato verkar för nordisk säkerhet. Ensam är inte, och har aldrig varit, stark. Nato behöver Sverige. Och Sverige behöver Nato.”    

Kommentarer »

Avfärda EU:s vision om gemensamt försvar

Christian Carlsson skriver på Europaportalen: ”Den försvarspolitiska situationen inom EU oroar. EU-länder skär ner på sina försvar. Samtidigt pågår en storskalig upprustning i det alltmer auktoritära Ryssland. Den säkerhetspolitiska kartan i världen håller på att ritas om. Det krävs en uppryckning av försvarspolitiken, såväl i Sverige som i resten av Europa. Försvarsförmågan måste stärkas därför att […]

Kommentarer »

Ungas psykiska ohälsa kräver värderingsskifte

”Skolan kan utan tvekan göra mer för att före­bygga ungas psykiska ohälsa men vi i KDU inser också att problemen med ungas psykiska ohälsa går djupare än så. Politiken kan se till att skolans värdegrundsarbete stärks i våra skolor, men staten eller skolan kommer aldrig ensamt att kunna lösa den stora samhällsutmaningen med ungas psykiska […]

Kommentarer »

Det finns inga genvägar – satsa på polisen!

Sara skriver på debattsidan Sourze om polisen: ”Polisen måste ges resurser och förutsättningar att få bukt med den brottslighet som drabbar människor i vardagen. Det är inte orimligt att kräva att polisen ska komma när man ringer och alla brott ska utredas. Det går att uppnå med en rejäl ökning av antalet poliser. Att Sverige […]

Kommentarer »

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD