Archive: december, 2013

Varning för stora barngrupper i förskolan

KDU:s förste vice förbundsordförande Christian Carlsson skriver i Västerviks Tidningen.  ”Vi anser att varje kommun ska fatta beslut om ett eget maxtakför barngruppernas storlek. Vi är också beredda att delfinansiera en reform för mindre barngrupper över hela landet om kommunerna samtidigt bidrar och justerar upp maxtaxan för att minska barngrupperna. KD är inte bara familjens […]

Kommentarer »

Föräldraansvar krävs för att vända skolans negativa trend

KDU:s förste vice förbundsordförande skriver på Uppsala Nya Tidnings nätsida: ”För att vända den negativa trenden med skolresultaten krävs utöver det upprättat föräldraansvar. För en lyckad skolgång måste skolan givetvis ta sitt ansvar genom att erbjuda en bra utbildning och bättre lärare. Men det måste också vara en självklarhet att föräldrar tar sitt ansvar genom […]

Kommentarer »

Sverige är värt att försvara

KDU:s förste vice förbundsordförande Christian Carlsson och försvarspolitiske talesperson Andreas Braw skriver på Wisemans Wisdom om försvaret : ”Sverige ska ha ett starkt försvar därför att vi inser att ett starkt försvar av Sverige också innebär ett starkt försvar av vår frihet, demokrati och människovärdet. Försvarsmakten är inget särintresse – det är ett allmänintresse, och så […]

Kommentarer »

Årets sista nummer av Ny Framtid

Årets sista nummer av KDU:s tidning Ny Framtid finns nu ute. Detta nummer har EU som tema. Chefredaktör Emil Svensson skriver:  ”Då var det dags för årets sista nummer utav Ny Framtid. När nästa nummer utkommer är det bara några få månader kvar till riksmötet och Europaparlamentsvalet. EU är just nu inne i en omvälvande […]

Kommentarer »

Ambitionshöjning i svensk försvars- och säkerhetspolitik krävs

”Avsaknaden av ledarskap och långsiktighet för försvarsmakten löper som en röd tråd genom de senaste decennierna. Nästa statsbudget har fått utgöra ramen inom vilken den försvars- och säkerhetspolitiska debatten förts. Det är nu dags att lyfta blicken och på allvar ställa oss frågan vad vi ska ha försvaret till i framtiden? Att garantera medborgarnas säkerhet […]

Kommentarer »

Satsa mer på entreprenörskap

”Vi vill se fortsatt sänkta arbetsgivaravgifter, reducerat sjuklöneansvar för mindre företag, minskade marginalskatter och skattereduktion för investeringar men också att skatter på utdelning och reavinst sänks och att personaloptioner främjas. Det är dags att Alliansregeringen visar att man till skillnad från tidigare socialdemokratiska regeringar inser företagandets betydelse för Sveriges fortsatta välstånd och framtida utveckling”.  Christian Carlsson […]

Kommentarer »

”One size fits all”-skolor räcker inte

Sara skriver i Skolvärlden: ”När det gäller just kvaliteten kan vi konstatera att friskolor generellt sätt presterar bättre än kommunala skolor, oavsett vilken parameter man än väljer att utgå ifrån. En större andel elever och föräldrar är nöjda med både skolan och dess lärare i fristående skolor än i kommunala. Elever i friskolor har i […]

Kommentarer »

KDU Riks söker Valkampanjsamordnare

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) har idag ca 4800 medlemmar över hela landet. Organisationen består av cirka 20 distrikt som arbetar lokalt och regionalt. I KDU ägnar vi oss först och främst åt att diskutera politik och att föra ut våra politiska åsikter, och på så sätt förändra samhället. Det innebär bland annat att vi arbetar med […]

Kommentarer »

Sluta skylla på det fria skolvalet – ordning och reda krävs

”Skolans uppdrag ska vara att ge alla elever likvärdiga chanser att förverkliga sina livsdrömmar genom ett tydligt fokus på bildning och kunskap. Om detta ska vara möjligt måste ordning och reda råda i klassrummet. Eleverna ska komma i tid och fokusera på lektionens innehåll. För detta krävs en tydligare ansvarsfördelning mellan skolan och hemmet. Nästan alla […]

Kommentarer »

Kristdemokraterna i Skåne söker två Ungdomsombudsmän

Kristdemokraterna i Skåne söker två Ungdomsombudsmän som skall arbeta med partiets valrörelse med särskild inriktning på att nå unga väljare. Vi erbjuder en fartfylld och givande tjänst för dig som vill vara med och bidra till ett bra valresultat för partiet. Tjänsten är en 6 månaders projektanställning på heltid från 1:e April till och med […]

Kommentarer »

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD