Archive: oktober, 2013

Borgerligheten måste ta ansvar för EU:s bristande legitimitet

”Europaparlamentsvalet närmar sig, samtidigt som organisationen EU enligt många brottas med stora trovärdighetsproblem. För att vinna tillbaka medborgarnas förtroende måste vi få EU att ägna sig åt rätt frågor: för mycket resurser byråkrati läggs idag på områden som bara ger nationella dragkamper med uppenbara vinnare och förlorare”. Det skriver Sara Skyttedal och Konstantinos Kyranakis (ordf. YEPP) […]

Kommentarer »

Bara några dagar kvar till Frihetsdagarna nu, här är schemat!

I helgen är det så dags för Frihetsdagarna 2013. Programmet är nu i det närmaste klart och finns nedan eller att ladda ned som PDF. Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig, sista datum är 29 oktober. Läs mer på frihetsdagarna.se Vi ses i Uppsala!  

Kommentarer »

Pumplagen en dålig idé

”Vi kan inte låta pumplagen vara ett sätt att säga att vi tar målet om koldioxidneutral svensk trafik 2030 seriöst. Vi måste skapa lösningar som dels verkligen hjälper, och dels inte drabbar redan drabbade människor negativt.  Vi unga kristdemokrater vet att om vi vill ha en levande landsbygd så kan vi inte försvåra levnadsvillkoren ännu mer för dess invånare.  Det ska vara lätt att göra rätt.” Ester […]

Kommentarer »

Fler unga måste kunna använda arbetslöshetsförsäkringen

Sara Skyttedal skriver i Expressen om att fler unga mås ges möjlighet att nytta a-kassorna (finns i pappersversionen av tidningen).  ”Ungdomsarbetslösheten är ett stort samhällsproblem. Om vi ska få bukt med problemet är det nödvändigt att avskaffa turordningsreglerna i LAS, stärka yrkesutbildningen och att sänka skattetrycket.  Dessa reformer kommer dock att ta tid. Ungdomar måste ges förutsättningar att […]

Kommentarer »

Problem med rättvisan i rättspolitiken

Christian Carlsson skriver i tidningen Liv och rätt: ”När en gärningsman begår ett allvarligt brott mot en medmänniska, drabbas brottsoffret av ideell skada och kränkning. En moralisk obalans uppstår och därigenom också ett moraliskt krav på rättvisa. För att rättvisa ska kunna skipas krävs att gärningsmannen tar konsekvensen av sina handlingar och sonar sin skuld […]

Kommentarer »

Dags att slopa värnskatten

KDU:s förste vice förbundsordförande Christian Carlsson skriver Västerviks Tidningen: ”Regeringen skulle på ett mycket enkelt sätt kunna börja med att slopa värnskatten. Värnskatten är en skadlig straffbeskattning på hårt arbete och utbildning som hämmar tillväxten. Det är också en omoralisk skatt som skulle vara tillfällig när den infördes av socialdemokraterna 1995, men trots att vi […]

Kommentarer »

Moderat dominans är ett hot mot alliansen

”Trots att det är uppenbart att Moderaterna förlorat sin borgerliga själ råder det för oss inga tvivel om vilka partier vi vill samarbeta med – alliansen är ett samarbete som bygger på en åsiktsgemenskap som vi inte har med andra partier – men för att fortsätta måste vi omförhandla samarbetet i grunden. Vår lösning är […]

Kommentarer »

Statistiken borde få varje politiker bekymrad

Maurice Forslund, rättspolitisk talesperson för KDU, skriver i Barometern. ”Att garantera medborgarnas trygghet är en av statens viktigaste uppgifter. Målsättningen är enkel: hederliga människor ska kunna leva i trygghet och brott ska inte löna sig. För att uppnå detta krävs att samhället tar krafttag mot brottsligheten. Ledstjärnan bör vara nolltolerans mot brott, en modell som […]

Kommentarer »

Reformer för fler unga i arbete

Thomas Nordvall, ekonomi- och arbetsmarknadspolitisk talesperson KDU, och Charlotta Enqvist ordförande KDU Västerbotten, skriver i Norran om vad som behövs för att få bukt med ungdomsarbetslösheten. ”Vi kan i Sverige inte påverka världsekonomins problem i sin helhet. Men vi har ett betydande utrymme för att utveckla svensk arbetsmarknad till det bättre, så att fler ungdomar […]

Kommentarer »

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD