Archive: april, 2013

Det är partnervåldet som det handlar om

Mimmi Westerlund och Jenny Weimers svara Linda Nordlund (Luf) och Marina Fält och Therese Viding Jaramillo från Kristdemokratiska kvinnoförbundet om relationsvåldet på SVT-Debatt: ”Om vi endast talar om mäns våld mot kvinnor och inte om relationsvåld i en vidare bemärkelse påverkas även vår uppfattning om våldet. Mäns våld mot kvinnor indikerar att relationsvåld alltid ser ut […]

Kommentarer »

En företagarlinje behövs

”The Capital of Scandinavia ska vara norra Europas bästa plats för företag att starta och växa. Arbetslinjen måste därför kompletteras med en företagarlinje som underlättar genom sänkta arbetsgivaravgifter, reducerat sjuklöneansvar och ett investeraravdrag.” Det skriver Christian Carlsson, andre vice orförande för KDU, och Mats Odell, ordförande för riksdagens näringsutskott, i Dagens Samhälle.

Kommentarer »

Ökat valdeltagande är inte det högsta målet

Sara Skyttedal skriver på Newsmill: ”Det finns helt enkelt en viktig legitimitetsaspekt i att det faktiskt är lite krångligare att avlägga sin röst i de allmänna valen, än det är att kontrollera väderprognosen inför morgondagens picknick. Den största utmaningen för att öka den demokratiska legitimiteten i det svenska valsystemet ligger inte i att öka rösterna […]

Kommentarer »

Vi måste våga prata om kvinnors våld mot män

Förbundsstyrelseledamöterna Mimmi Westerlund (rättspolitisk talesperson) och Jenny Weimers (familje- och jämställdhetspolitisk talesperson) skriver på SVT-Debatt: ”Rättsväsendets syn på våld i nära relationer präglas av ett ensidigt, feministiskt perspektiv där kvinnor alltid är offer och män alltid förövare. Men enligt BRÅ uppger lika många män som kvinnor att de blivit utsatta för våld av sin partner. […]

Kommentarer »

Välfärden kräver professionalism istället för detaljstyrning

”Professionalismen inom den svenska offentliga sektorn måste uppvärderas. Genomtänkt uppföljning är viktigt men budskapet till nya lärare, poliser och läkare borde vara: Vi litar på er, utför ett yrke till fullo. Tron på den goda vanans makt har försvunnit på vägen. Ett bra system är viktigt men bara där duktiga personer verkar, och ges ett […]

Kommentarer »

Kristna minoriteter i kläm när politik och religion blir ett

Sara Skyttedal skriver på Newsmill: ”När den arabiska våren inleddes för drygt två år sedan var många optimistiska kring utvecklingen och hoppades att regionen skulle få se en snabb demokratiseringsprocess. Relativt tidigt höjdes röster om islamistiska krafter i länderna och det hot mot demokratin som detta innebar. Mest uppmärksammat har Muslimska brödraskapets roll varit, inte […]

Kommentarer »

Alkohol – aldrig en förmildrande omständighet

”Vi har alla ett ansvar för våra handlingar. Det gäller för alla människor – alltid.Vi kan välja mellan att göra rätt och att göra fel.Att köra nykter eller onykter är en sådan sak som man väljer. Statens Väg-och transportsforskningsinstitut tog 2011 fram en rapport där de visar att domstolarna tenderar att döma mildare straff för […]

Kommentarer »

Alliansens republikaner en skam för borgerligheten

KDU:s andre vice ordförande Christian Carlsson  svarar ”Alliansvänner för republik” på SVT-Debattsidan. ”Som bärare av det svenska kulturarvet är kungahuset en viktig länk till vår historia – men förenar oss också med kommande generationer. I och med att monarkin står ovanför partipolitiken representerar statschefen idag hela svenska folket. Det är dags för landets republikaner att […]

Kommentarer »

Löfven och SSU har ingen politik för fler jobb

Martin Hallander skriver på Newsmill om socialdemokratins avsaknad av jobbpolitik:  ”Faktumet är kvar att Socialdemokraterna vill dubblera arbetsgivaravgiften för företag som har ungdomar under 26 år anställda. Samtidigt pratas om höjda inkomstskatter, mer regleringar, mer statlig program, en ännu hårdare arbetsrätt, en rätt till heltid och framför allt höjda bidrag. Inget av detta kommer att […]

Kommentarer »

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD