Archive: mars, 2013

Talet om ”vithet” fördummar debatten

Aron Modig skriver Newsmill om SSU:s rapport ”Fyra nyanser av vitt”. ”Politik och samhällsfrågor ska diskuteras utifrån idéer och värderingar, inte utifrån vem som deltar i diskussionen. Att ens tanken om att graden av ”vithet” är ett relevant sätt att analysera samhället existerar år 2013 är djupt oroande. Människans inneboende värde borde istället vara den självklara utgångspunkten för […]

Kommentarer »

Näthat måste bekämpas med egenansvar

”Ett fungerande rättssamhälle kräver naturligtvis en tydlig lagstiftning som klargör vad som är rätt och fel. Men all lagstiftning är egentligen en nödåtgärd när det mellanmänskliga samspelet inte fungerar. Alla människor är ofullkomliga och kan göra fel. Lagarna rycker in i de fall när det sociala ansvaret och människors moraliska kompass har kollapsat. Detta gäller […]

Kommentarer »

Sara Skyttedal föreslås som ny KDU-ordförande

En enig valberedning presenterade idag Sara Skyttedal som förslag till ny förbundsordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU). – Sara har varit aktiv i KDU i över ett decennium och är en väldigt omtyckt del även av den nuvarande förbundsledningen. Vi är övertygade om att det är just Sara Skyttedal som är mest lämpad för att leda […]

Kommentarer »

Tydligt ledarskap avgörande för skolans resultat

Aron skriver i Skolvärlden om vikten av tydligt ledarskap i skolan: ”Oavsett vilken pedagogisk modell man väljer på den enskilda skolan är det avgörande för resultaten om skolledningen lyckas skapa uppslutning kring en gemensam undervisningsidé och åstadkomma en känsla av laganda eller inte. Bristen på en gemensam idé påverkar skolornas resultat negativt, vilket är en […]

Kommentarer »

”Inga skattepengar till våldsorganisationer”

Martin Hallander skriver på debattsidan Sourze om att skattepengar inte ska gå till organisationer som inte respekterar demokratins spelregler. ”Vi politiker har alla ett gemensamt ansvar för att upprätthålla de grundläggande värderingarna demokrati och mänskliga fri- och rättigheter. Därför ska vi aktivt stödja de organisationer och delar av civilsamhället som accepterar och kämpar för dessa, vare sig […]

Kommentarer »

Pressinbjudan: Förslag till ny KDU-ordförande presenteras imorgon, tisdag 26/3

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet inbjuder härmed till pressträff med anledning av att förbundets valberedning presenterar sitt förslag till ny förbundsordförande och ny förbundsstyrelse. Vid presskonferensen kommer även valberedningens förslag till förbundspresidium att närvara och svara på frågor. Hjärtligt välkomna!

Kommentarer »

Lyssna på KDU:s podcast Blå Hörnet avsnitt 4!

Lyssna på KDU:s Podcast Blå hörnet avsnitt 4! KDU:s ordförande Aron Modig och förbundets förste vice ordförande Sara Skyttedal medverkar. Som vanligt är Emil Svensson är programledare. 

Kommentarer »

Har vi inte lärt oss mer av historien?

Aron Modig skriver i magansiet Frivärld: ”Bilden som ges av president Hugo Chavez är långt ifrån överensstämmande med sanningen. Det är aldrig okej att kränka grundläggande fri- och rättigheter oavsett vilket syftet är. Frågan är om vänstern någonsin kommer att komma till denna insikt?”

Kommentarer »

Månadens FS-ledamot: Martin Hallander – skurupsonen med ett blått hjärta för skolfrågor!

Hösten 2009 blev han medlem i KDU och drygt ett halvår senare även medlem i Kristdemokraterna. Han välkomnar en tydligare borgerlig prägel och brinner för rättspolitik och EU-frågor. Månadens FS-ledamot är Skurupfödde Martin Hallander. Hösten 2009 blev Martin medlem i KDU och drygt ett halvår senare även medlem i Kristdemokraterna. KDU hade precis lanserat sin […]

Kommentarer »

Orimliga krav på skytteföreningar

Ester Hedin skriver tidningen Svensk Jakt: ”Vi unga kristdemokrater tror att Sverige av flera skäl mår bra av aktiva och välmående skytteföreningar. Och vi tror att dessa förslag kan hjälpa till att göra det lättare för de små föreningarna med dess ideella engagemang, och få Sverige att återigen ta plats i skyttetoppen.”

Kommentarer »

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD