Archive: januari, 2013

SVT ska inte konkurrera med kommersiella kanaler

”Statlig verksamhet skall inte konkurrera med marknaden, utan inrikta sig på den verksamhet där den skiljer ut sig och är unik. De tre områden som borde ges tydlig prioritet i nästa sändningstillstånd för 2013 är därför samhällsinformation och nyheter, samhällsfrågor samt att förmedla kunskap från akademierna. Alla dessa tre områden är exempel på domäner där […]

Kommentarer »

Allmän förskola från två års ålder gynnar inte barnen

”En arbetsgrupp inom Socialdemokraterna föreslår allmän förskola från två års ålder (TT 22/12). Man motiverar detta med att en stärkt arbetslinje motverkar barnfattigdom och att mer tid i förskolan skulle gynna barnets utveckling. Problemet är att förslaget bidrar till att föräldrar och barn får ännu mindre tid med varandra än vad de har idag, vilket är […]

Kommentarer »

Vägen framåt för Kristdemokraterna är mer makt till familjen

”Grunden för goda uppväxtvillkor läggs i familjen. En kristdemokratisk familjepolitik måste därför utgå ifrån insikten om att de allra flesta familjer mår bättre om de ges mer makt över sin vardag. Då duger det inte att bara höja nivån i diverse försäkringssystem eller föreslå nya kommunala inrättningar för att stödja familjer med problem. Världens högst […]

Kommentarer »

Träffa KDU på Kristdemokraternas kommun- och landstingspolitiska dagar!

I helgen samlas 1000 kristdemokrater till kommun- och landstingspolitiska dagar i Helsingborg. KDU kommer naturligtvis att finnas på plats.  Aron Modig och Sara Skyttedal kommer att delta i seminarier om bostadspolitik, respektive arbetsmarknadspolitik. Kom gärna förbi KDU:s monter och möt framtidens kristdemokratiska företräde och prata om framtidens kristdemokratiska politik! Läs mer om de kommun- och […]

Kommentarer »

Köttskatt är ingen hållbar lösning

KDU:s miljöpolitiska talesperson Ester Hedin skriver på Newsmill med anledning av förslaget på ”köttskatt”. ”Den här sortens pseudoförslag tar oförtjänt fokus från diskussioner som faktiskt gör skillnad. Som hur vi gör jordbruket mer miljövänligt, hur vi effektiviserar transporter och hur lagstiftningen ser ut för att djuren på gårdarna ska må bra. Det finns redan andra […]

Kommentarer »

Gåvoavdraget bör omfatta veteranstödsorganisationerna

”Många av våra soldater har ådragit sig skador och fått utstå andra uppoffringar i fredens tjänst, men ändå har vi i vårt land varit dåliga på att ta hand om våra veteraner. De ideella veteranstödsorganisationerna har då blivit särskilt viktiga för våra soldater. Kristdemokraternas försvarspolitiska arbetsgrupp inser detta och därför är ett tydligt besked från […]

Kommentarer »

Att räkna med omvärldens stöd förpliktigar

Under den här veckan pågår Folk och Försvars konferens i Sälen, där Aron Modig och Christian Carlsson befinner sig på plats. Aron skriver med anledning av detta på Politikerbloggen: ”Men att räkna med omvärldens stöd förpliktigar också. Alliansens försvarspolitik måste vara sådan att ansvar tas för Sveriges gränser och för insatser runtom i världen, både idag […]

Kommentarer »

Enströms en-veckasförsvar är en kapitulation

Aron skriver på Newsmill om det märkliga i att försvarsministern tycker att det är en ”rimlig försvarsförmåga” att Sverige vid angrepp kan försvara ett begränsat område under en vecka. ”Som ung kristdemokrat anser jag att det tillhör statens absoluta kärnuppgifter att försvara rikets gränser från yttre hot, att garantera den nationella säkerheten och att skydda svenska […]

Kommentarer »

Alliansen sviker ansvaret för försvaret

Aron skriver om försvaret på Newsmill:   ”Situationen är mycket oroande! Personal saknas, stora delar av utrustningen är för gammal och måste ersättas men nya investeringar (i exempelvis Super-Jas) tränger undan andra nödvändiga investeringar och riskerar att skapa nya luckor. Sammantaget kan konstateras att regeringen för en långt ifrån ansvarsfull politik på området. Att försvara […]

Kommentarer »

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD