Archive: november, 2012

Israel förtjänar den demokratiska världens stöd!

Aron skriver i magasinet Frivärld om konflikten i Mellanöstern:  ”Ytterst handlar konflikten om rätten för Israel att existera eller inte. Som den enda demokratin i området är det naturligtvis svårt att förhålla sig till krafter som varken accepterar det lika och okränkbara människovärdet, demokratin eller andra grundläggande värden. Men det är just denna svåra uppgift […]

Kommentarer »

Ny Framtid är tillbaka!

KDU:s medlemstidning Ny Framtid är tillbaka! Chefredaktör Emil Svensson skriver i första numret: ”Det är med stor glädje jag skriver ledaren till det första numret,sedan ett par års dvala, utav tidningen Ny framtid. För er som inte var med när senaste numret kom så är Ny framtid KDU: s medlemstidning som började ges ut under 1970-talet […]

Kommentarer »

Frihetsdagarna -en viktig del i arbetet för en friare värld!

Aron skriver på politikerbloggen med anledning av frihetsdagarna som KDU arrangerar nu i helgen 24 i Uppsala. ”Idéer, värderingar och ideologi är grunden för all politik – därifrån hämtas inspiration och engagemang. De utgör en förutsättning om vi på allvar ska kunna göra upp med det socialdemokratiskt präglade 1900-talet och göra både Sverige och världen […]

Kommentarer »

Bättre tillgång till utbildning i världsklass – utveckla distansutbildningarna

”Svenska studenter bör ha rätt till avgiftsfri utbildning även när de läser distansutbildningar vid utländska lärosäten. Vi vill också uppmana de som styr svensk utbildningspolitik att specialisera de högre utbildningarna. Möjligheten att plugga online håller på att förändra universitetsvärlden – men svenska högskolor har idag svårt att konkurrera globalt.” Det skriver Aron Modig (KDU) och Nima Sanandaji på SVT-debattsidan

Kommentarer »

KDU arrangerar Frihetsdagarna i Uppsala

Kristdemokratiska ungdomsförbundet arrangerar till helgen (23-25 november) Frihetsdagarna i Uppsala. Det är en seminariehelg som syftar till att stimulera och bidra till den kristdemokratiska och borgerliga idédebatten. I år har evenemanget internationell politik som tema. Bland talarna återfinns Acko Ankarberg (KD), partisekreterare, Stefan Eriksson, Sveriges ambassadör till Vitryssland, Fredrik Segerfeldt, liberal debattör, Christian Sandström, forskare […]

Kommentarer »

Stärk familjen – bättre möjligheter för fler att hålla samman!

Jenny Weimers, familjepolitisk talesperson för KDU skriver i kontrareplik till grön Ungdom på politikerbloggen, ”Vad grön ungdom och Miljöpartiet talar sig varma för är att straffbeskatta par som väljer att hålla ihop, med 10 000 kr per år. De utger sig för att ha en värdeneutral syn på relationer. Men att skattemässigt diskriminera par som […]

Kommentarer »

Uppvärdera föräldrarollen – inte skolans uppgift att uppfostra barn

Aron skriver om skolan och föräldrars ansvar på Newsmill. ”Skolan är ett exempel på hur små gemenskaper och mellanmänskliga relationer trängts undan till förmån för det offentliga. Uppfostran är föräldrarnas primära ansvar och inte skolans.” ”Vi unga kristdemokrater menar att detta är en utveckling som måste vändas. Det är nödvändigt att både utveckla valfriheten inom barnsomsorgen […]

Kommentarer »

KDU flyttar fram positionerna inom Ungdomens nordiska råd

KDU fanns under en helg i slutet av oktober (26-28) på plats vid Ungdomens nordiska råds (UNR) session i Helsingfors. Tillsammans med representanter från de kristdemokratiska ungdomsförbunden i Norge, Finland och Färöarna argumenterade KDU bland annat för att den nordiska samarbetsorganisationen borde ta ställning för en generös men effektiv biståndspolitik, hårdare tag mot människohandel samt […]

Kommentarer »

Stöd till familjer istället för separationsbonus

Jenny Weimers (familjepolitisk talesperson, KDU) skriver på Politikerbloggen om MP:s förslag och familjepolitik. ”KDU menar istället att utgångspunkten för en familjepolitik värd namnet alltid ska vara att underlätta för familjer att hålla ihop. Med detta menas naturligtvis inte att staten ska avgöra om en skilsmässa är legitim eller inte. Men en ansvarsfull politik ska möjliggöra […]

Kommentarer »

Möjligheterna att välja ska utvecklas, inte avvecklas!

Aron skriver på debattsidan Sourze. ”Vi unga kristdemokrater är de första att försvara människors rätt att välja. KDU tillbakavisar kraftfullt vänsterns starka vilja att rulla tillbaka de valfrihetsreformer som genomförts. Inte heller kommer vi att acceptera ett synsätt där olika aktörer som bidrar till välfärdens utveckling ställs mot varandra, som vänsterpartierna väljer att göra.”

Kommentarer »

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD