Archive: oktober, 2012

Dags att återupprätta föräldraansvaret

Aron replikerar socialdemokraterna i Aftonbladet om förslaget att barn till föräldraledig ska vara mer på dagis. ”En av de viktigaste frågorna för oss unga kristdemokrater är att skapa mer valfrihet i allmänhet och i barnomsorgen i synnerhet. Det är därför bra att kommunala daghem finns som ett alternativ. Men att, som S, ständigt styra föräldrar att vara […]

Kommentarer »

Därför kampanjar vi för Mitt Romney

Sara Skyttedal skriver i magasinet Frivärld om KDU-delagationens resa till den amerikanska presidentvalrörelsen. ”Anledningen till att vi åker till USA är för att lära oss av den amerikanska valrörelsen. Den är fascinerande på så sätt de lyckas engagera vanliga människor i det politiska livet och i valkampanjen. Det är lärorikt att se nya kampanjmetoder och […]

Kommentarer »

KDU reser till USA för att kampanja för Mitt Romney

Sista veckan i den amerikanska presidentvalrörelsen kommer Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) att finnas på plats i USA för att kampanja för det republikanska partiet och deras presidentkandidat, Mitt Romney. Delegationen består av sju personer och kommer att befinna sig i vågmästarstaten Virginia och Washington DC mellan den 30 oktober fram till valnatten den 6 november. – […]

Kommentarer »

Rätt till egen moralisk kompass – även för vårdanställda

”Att avvisa vårdpersonal med samvetsbetänkligheter från vissa yrken är en oacceptabel diskriminering och dessutom ett brott mot religionsfriheten. Det är dags att Sverige börjar se på sina grannländer för att hitta en sund balans mellan gemensamt utformade regler och utrymme för personlig övertygelse.” Det skriver Aron i tidningen ”Liv och rätt”

Kommentarer »

Aron Modig om domen mot Angel Carromero

KDU har nåtts av beskedet att ungdomspolitikern Angel Carromero dömts till fyra års fängelse för dråp efter bilkraschen den 22 juli där oppositionspolitikerna Oswaldo Paya och Harold Cepero omkom. Aron Modig, förbundsordförande KDU, som fanns med i bilen vid kraschen, kommenterar händelsen:

Kommentarer »

SSU vill ha mer makt åt politiker och mindre valfrihet

Aron skriver svar till SSU på Newsmill. ”Det är viktigt att komma ihåg i debatten att det i varje läge är kvaliteten på välfärdstjänsterna som ska stå i centrum, inte vem som utför dem. Det är de dåliga skolorna, den undermåliga vården och den bristfälliga äldreomsorgen som måste bort, oavsett om de drivs i offentlig […]

Kommentarer »

Fördjupat EU-samarbete – ett allvarligt hot

”KDU är varma anhängare av ett fredligt och demokratiskt Europa.  Att lösa gränsöverskridande problem genom samarbete, att tillsammans skapa bättre förutsättningar för tillväxt samt att ta fasta på den gemensamma grunden av värderingar är något eftersträvansvärt, som kan göra gott. Men det är också dessa kärnuppgifter som EU ska fokusera på, inte mer av politisk klåfingrighet […]

Kommentarer »

Människor ska sluta utnyttja de allra svagaste

”Många människor kommer till Sverige för att de är i nöd. Kanske flyr de sitt hemland på grund av förföljelse, krig eller misär. Vi i Sverige har också problem med utanförskap och social utslagning. Faktum kvarstår dock att ingen människa ska behöva leva av någon annans nåd – ansvaret för varandra börjar långt tidigare än […]

Kommentarer »

KD + borgerlighet = sant

Hugo Fiévet, FS-ledmamot KDU och Linus Rehn, vice ordförande KDU Stockholm skriver i Dagen om varför kristdemokrati och borgerlighet hör ihop.  ”Att acceptera kristdemokratin som en borglig ideologi i det svenska politiska landskapet bör inte vara kontroversiellt. Borgliga värderingar handlar inte om girighet eller känslo­kyla, utan om att sluta sig till vissa dygder. Dessa ideal är sådana […]

Kommentarer »

EU ska ägna sig åt sina kärnuppgifter

Aron skriver i Östgöta Correspondenten om att EU bör ägna sig åt sina kärnuppgifter och inte åt politisk klåfingrighet.  ”EU ska ägna sig åt sina kärnuppgifter – med de fyra friheterna och den inre marknaden i fokus – och åt att lösa problem som vi inte kan lösa på nationalstatsnivå, som internationell brottslighet och miljöfrågor. […]

Kommentarer »

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD