Archive: juni, 2012

Tumma inte på människovärdet

Aron skriver i tidningen Världen idag om dödshjälp: ”Även om det i dagsläget inte finns någon större risk för att dödshjälp skulle komma att bli legalt i Sverige så finns det likväl all anledning att vara på sin vakt. Det finns destruktiva krafter som försöker flytta fram sina positioner också här. Vi unga kristdemokrater är […]

Kommentarer »

Dags att ta bort turordningsreglerna i LAS

”Alliansregeringen borde vara det fria näringslivets försvarare. Den borde fokusera betydligt mer på avregleringar och förenklingar av lagar och regelverk. Det är att ta ansvar för Sveriges framtida välfärd och svenskarnas framtida välbefinnande. Nästa steg borde vara att slopa turordningsreglerna.” Dety skriver Aron Modig på debattsidan Sourze

Kommentarer »

Lägre lön bättre än ingen lön alls

Aron Modig och KDU:s arbetsmarkandspolitiske talesperson Martin Hallander skriver på Politikerbloggen: ”Dessa veckor har alltså över 100 000 ungdomar tagit studenten. Samhälle måste göra allt för att förvalta deras kunskaper, färdigheter, talanger och ambitioner. Vi kan inte låta ytterligare en generation hamna utanför en arbetsmarknad som vänster- och mittensossar överreglerat och överbeskattat. Ibland är lösningen […]

Kommentarer »

KDU:s nya skolpolitik!

”Vi unga kristdemokrater menar att skolan har fyra viktiga uppdrag;att rusta landets unga för livet och arbetsmarknaden, att ge bildning, att forma medvetna medborgare i vårt demokratiska samhälle samt att vara kompensatorisk i avseendet att alla elever, oavsett socioekonomisk bakgrund, ska ges en god utbildning.” Så skriver Aron Modig och Emil Öberg, skolpolitisk talesperson, i […]

Kommentarer »

Löfven förespråkar orättvisa och kollektivisering

Aron skriver på Newsmill angående socialdemokraternas och Stefan Löfvens krav på kvotering av bolagsstyrelser:   ”Även om jag som ung kristdemokrat kanske håller med Löfven om att de flesta organisationer gagnas av pluralism och mångfald, kan jag omöjligtvis komma fram till samma slutsats. Kvotering är ingen lösning, utan både principiellt fel och jämställdhetspolitiskt kontraproduktivt. Därför säger […]

Kommentarer »

Jantelagen existerar och måste bekämpas

Aron Modig svarar Per Schlingmann i Expressen.  ”Vi unga kristdemokrater kommer fortsätta att motverka Schlingmanns beskrivning av saker och tings tillstånd. Vi är övertygade om att behovet av att ”bekämpa klyftor” är ett kardinalfel i den politiska debatten. Vi vet att det är först när vi slutar mäta framgång i små skillnader som vi kan […]

Kommentarer »

Frihet skapar jämställdhet, feminism gör det inte

KDU:s förste vice förbundsordförande Sara Skyttedal skriver på Newsmill: ”För alla borgerliga politiker borde egenmakt vara ett centralt värde. För oss kristdemokrater är det inte bara friheten i sig som är målet, utan vi vet också att enskilda människors egenmakt skapar ett mervärde för hela samhället. Enskildas rätt att bestämma över sina egna livsval skapar […]

Kommentarer »

Borgerligheten bör arbeta för att göra staten mindre

”Den svenska staten är inte i första hand stark. Den är framför allt stor, på tok för stor. Det finns ett väldigt tydligt samband mellan statens storlek å ena sidan och människors, familjers och civilsamhällets frihet å andra sidan. Därför måste det vara en självklar målsättning för den svenska borgerligheten att fortsätta arbetet för en […]

Kommentarer »

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD