Archive: maj, 2012

I Reepalus stad riskerar ESC tomma läktare

Aron Modig svarar Malmös kommunalråd Ilmar Reepalu i Expressen. Påminner om hur det tyvärr tidigare gått till när han stått värd över stora internationella evenemang, exempelvis vid David Cup-matchen mellan Sverige och Israel 2009. ”Matchen är bara ett av många exempel på när Reepalu skuldbelagt hela den judiska befolkningen för staten Israels agerande i Mellanöstern. Detta är […]

Kommentarer »

Välkommen till nya kdu.se!

KDU:s hemsida har nu fått ett nytt utséende. Många nya funktioner har tillkommit och sidan ha kopplats samman med Twitter, Facebook och Instagram. Sidan kommer att förnyas och uppdateras kontinuerligt. Tveka inte att ta en rundtur!

Kommentarer »

Arbetslinjen måste även gälla politiker

”Att vara politiker är inte detsamma som att ha ett vanligt jobb. Som politiker sitter man på ett tidsbegränsat förtroendeuppdrag för att representera sina väljare och kämpa för de idéer man tror på. Denna principen är väldigt viktig att hålla fast vid! Vi behöver arbeta för att minska utbredningen av yrkespolitiker i Sverige. Ett viktigt […]

Kommentarer »

Aron Modigs tal från riksmötet 2012

”Vi är en ny generation av unga borgerliga politiker, som avvisar både den socialliberala viljan att detaljstyra människors liv och den egoistiskt anstrukna nyliberala hållningen. Vi är framtidens svenska höger, som istället talar om värdet av gemensamma och universella normer och värderingar som grund för samhället. Det är nämligen i den fasta värdegrunden som vi […]

Kommentarer »

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD