Archive: mars, 2012

LO-facken måste också ta sitt ansvar

I februari uppgick ungdomsarbetslösheten i Sverige till 25,2 procent, enligt Statistiska centralbyrån. Statistiker, politiker och arbetsmarknadskännare tvistar visserligen om hur hög den ”verkliga” arbetslöshetssiffran bland unga egentligen är. Men det är alltjämt ett faktum att andelen arbetslösa svenskar i åldern 15-24 år både är högre än EU-genomsnittet för motsvarande grupp och väsentligt överstiger de nivåer […]

Kommentarer »

Ett slag i ansiktet på Sveriges barnfamiljer

Aron Modig (KDU) svarar Lotta Edholm (FP): Obligatorisk förskola begränsar valfriheten: Skatter, obligatorium, kvotering, riktade bidrag samt tvingande lagar och dekret. Alla är de instrument som företrädesvis socialister använt sig av genom historien. Tyvärr är vi många som börjar vänja oss vid att även socialliberalerna numera driver liknande linjer. Ett aktuellt exempel är Lotta Edholm, […]

Kommentarer »

Förkastligt att vi gör vapenaffärer med Saudiarabien

KDU:s förbundsordförande Aron Modig: Utrikespolitik handlar i stort utsträckning om att sända signaler, om att genom ord och handling markera till förmån för det som är rätt och riktigt. Att ha militära samarbeten med, och att exportera vapen till, länder som inte står upp för frihet, demokrati samt det unika och okränkbara människovärdet kan aldrig […]

Kommentarer »

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD