Pressmeddelande
Stockholm, 21 november 2016

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) lanserar idag sina senaste kampanjer: Välkommen till Sverige? och ”Varken feminist eller islamist”.

Välkommen till Sverige?

KDU:s senaste kampanj ”Välkommen till Sverige?” tar avstamp i det migrationspolitiska manifest som förbundet presenterade i Almedalen den 7 juli 2016. I kampanjen ifrågasätts om alla verkligen varit välkomna till vårt land samt hur väl vi egentligen har lyckats välkomna människor till Sverige.
Sverige har haft en generös flyktingpolitik. Det har påståtts att alla har varit välkomna och många har förnekat att det finns en gräns för hur många som vi på kort sikt kan ta emot och integrera, men hur väl har vi lyckats välkomna människor till Sverige?

”Välkommen till Sverige?” belyser vikten av en begränsad och reglerad invandring, praktisk och kulturell integration samt av att stoppa orsakerna till att människor flyr. Förbundet anser dessutom att dagens asylsystem är omoraliskt. KDU förespråkar istället att asylmottagandet ska ske via kvoter som är anpassade till vår möjlighet att integrera människor i samhället.

– ”Dagens asylsystem premierar livsfarliga resor över Medelhavet för den som betalar flyktingsmugglare dyrt. Som ett resultat av det har 25 000 flyende drunknat på Medelhavet under de senaste tio åren och av de som sökte asyl i Sverige 2015 så var hela 70 % män, de flesta under 40 år. Som fattig, gammal, kvinna eller sjuk så har man inte samma chans att få komma till Sverige, och det är inte moraliskt försvarbart”, säger Christian Carlsson, förbundsordförande för KDU.

KDU skriver att vi har ett ansvar för människor som befinner sig på flykt och samtidigt att Sverige måste föra en hållbar politik som är anpassad efter mottagningskapaciteten. För att människor ska kunna integreras på riktigt måste Sverige ha möjlighet att erbjuda tak över huvudet och en rimlig chans att kunna försörja sig. Det går inte med en hög andel nyanlända människor under en kort tidsperiod samtidigt som Sverige har en arbetsmarknad med höga trösklar och bostadsbrist på krisnivå, menar man.

– ”Vi måste sträva efter en hållbar invandring där vi inte tar emot fler än vi klarar av att verkligen välkomna. Inte bara över landsgränsen, utan även in i samhället på riktigt. För att kunna göra det måste vi reformera bostads- och arbetsmarknaden och höja ambitionen med integrationen. Målet ska vara att den som kommer till Sverige blir en del av samhället och identifierar sig som svensk”. Det säger Carl-Johan Schiller, migrationspolitisk talesperson.

– ”Det som behövs är en övergång till ett mer omfattande kvotsystem samtidigt som de illegala vägarna stängs. Så får vi ett asylsystem anpassat efter vår egen mottagningsförmåga och säkerställer att de som är i störst behov av hjälp har samma chans att få en fristad i Sverige” avslutar Christian Carlsson.

Kontaktinformation:

Christian Carlsson
Förbundsordförande KDU
0768937155/ christian.carlsson@kdu.se

Carl-Johan Schiller
Migrationspolitisk talesperson KDU
0761878330 / carl-johan.schiller@lidingo.se

KDU:s migrationspolitiska manifest: http://kdu.se/wp-content/uploads/2012/05/migmanifest2016kdu.pdf

 

Välkommen till Sverige?

Begränsa invandringen

· Sverige ska ha en human migrationspolitik och fortsätta ta sitt ansvar för flyktingar, men invandringen ska vara reglerad
· Asylmottagandet ska ske via kvoter som är anpassade till vår möjlighet att integrera människor i samhället
· Stäng de illegala vägarna till Sverige och erbjud de med störst skyddsbehov lagliga och säkra vägar hit.

Fler bostäder och jobb

· Reformer för ökat bostadsbyggande – avreglera hyresmarknaden, korta planprocesserna och färre regler
· Introduktionsanställningar där en arbetslös kan anställas med 50 procent av lönekostnaden och där 50 procent av tiden läggs på utbildning
· Genomför omfattande reformera av lagen om anställningsskydd (LAS) så att fler vågar anställa

Omfamna svenska värderingar

· Inför språk- och medborgarskapstest för den som vill bli svensk medborgare
· Målet med integrationspolitiken ska vara att den som kommer till Sverige blir en del av det svenska samhället och identifierar sig som svensk
· Omfamna de västerländska värderingarna och värna kulturarvet

Stoppa orsakerna till att människor flyr

· Ökat deltagande i militära insatser med syfte att krossa IS och skapa stabilitet i Mellanöstern
· Satsa på effektivt bistånd till krisområdena, stöd till flyktingläger och säkra zoner
· Öka rättssäkerheten i asylprocessen för att stoppa potentiella terrorister

KDU: ”Varken feminist eller islamist”

Jämställdheten i Sverige är hotad från flera håll, den hotas från såväl vänsterfeminister och islamisterm, det menar Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) som därför lanserar kampanjen Varken feminist eller islamist!

Jämställdheten i Sverige är hotad, det menar Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU). Förbundet menar att den dels hotas från radikala vänsterfeminister som genom kvotering är beredda att frångå principen om lika möjligheter oavsett kön, för att på så vis uppnå en slags falsk statistisk jämställdhet mellan de stora kollektiven. KDU menar också att jämställdheten hotas från islamister och andra som upprätthåller hederskultur och kvinnoförtryck i våra förorter, och av personer som utsätter kvinnor för sexuella övergrepp.

– Vi är beredda att ta strid för verklig jämställdhet och vi tänker göra det på alla fronter. Därför lanserar vi nu kampanjen ”Varken feminist eller islamist!”, säger Christian Carlsson, förbundsordförande för KDU.

– Verklig jämställdhet handlar om att både män och kvinnor och deras livsval ska respekteras, det handlar om lika möjligheter – men inte nödvändigtvis om lika utfall. Därför säger vi nej till feministers kollektivistiska världsbild och krav på kvotering. Kompetens, inte kön ska avgöra vem som får en utbildningsplats, jobb eller ett styrelseuppdrag. Vi tänker fortsätta stå upp mot vänsterfeminism och försvara verklig jämställdhet, det gör vi med den här kampanjen, säger Christian Carlsson.

– Men feminister utgör inte det enda hotet mot jämställdheten. Islamism och hederskultur breder ut sig i våra förorter, begränsar människors frihet och hindrar kvinnor och män från att leva sina liv som de själva önskar. I Sverige ska beslut att inte bära slöja eller vem man ska gifta sig med respekteras av omgivningen och vi i KDU vill göra vad vi kan för att motverka parallellsamhällen. Sverige ska fortsatt vila på västerländska värderingar, avslutar Christian Carlsson.

Kontaktinformation:

Christian Carlsson
Förbundsordförande KDU
0768937155/ christian.carlsson@kdu.se

Mario Shevchenko
Generalsekreterare KDU
08 723 2534 / mario@kdu.se

Varken feminist eller islamist!

Feministerna
· Nej till kvotering – kompetens, inte kön, ska avgöra vem som får en utbildningsplats, jobb eller ett styrelseuppdrag
· Valfrihet för familjen – föräldrar, inte politiker ska bestämma barnomsorg och fördelning av föräldraförsäkringen

KDU – verklig jämställdhet

· Jämställdhet handlar om lika möjligheter – inte lika utfall
· Lika lön för lika arbete – en självklarhet
· Både män och kvinnor och deras livsval ska respekteras. Vi värnar därför goda normer och värderingar och bekämpar de dåliga – istället för att använda oss av svepande normkritik

Islamisterna

· Sverige ska fortsatt vila på västerländska värderingar
· Bekämpa hedersvåld och hederskultur – bättre brottsofferstöd
· Hårdare straff för vålds- och sexualbrott – utvisa utländska sexualbrottslingar

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD