”En del lön, en del utbildning”

grabbarFacket och Socialdemokraterna har skapat en vallgrav med höga ingångslöner. Det gör det svårt att komma in på arbetsmarknaden, skriver Felix Arnstedt och Thomas Nordvall från KDU.

I Sverige är de enkla vardagsjobben en bristvara. På grund av en lång rad politiska och fackliga beslut som pressat upp kostnaderna för att anställa och ha anställda, är unga och utlandsfödda särskilt många i arbetslöshetsstatistiken. Det första hindret man ska ta sig över är Lagen om anställningsskydd (LAS) som är en mur för de utanför arbetsmarknaden.
Till det har ingångslönerna under lång tid drivits upp till de högsta i Europa. Regeringen kommer dessutom i sommar att höja arbetsgivaravgifterna för unga till över 31 procent, vilket kommer innebära färre jobb för gruppen.
Det effektiva RUT-avdraget halverar av regeringen och ROT-subventionen sänks kraftigt från 50 till 30 procent. Två reformer som skapat jobb och visat lönsamhet.

Den vallgrav som regeringen och facket skapat är svårforcerad. Istället har Socialdemokratisk politik i både riksdag och genom de fackliga organen menat att alla ska utbilda sig och få kompetenskrävande jobb. Men verkligheten är en annan. Alla vill och kan inte.
Vissa behöver dessutom ett jobb bara för den enkla försörjningen och för att komma in i samhället. Om vi inte åtgärdar detta snarast kommer utanförskapet växa, vilket är extra akut med den flyktingvåg vi skådat. Detta är både IMF, finanspolitiska rådet och Konjunkturinstitutet överens om.
De har länge varnat om att vi måste sänka ingångslönerna som en del av medicinen. Det enda som står i vägen för den nödvändiga förändringen är diverse ideologiska belastningar.

Ett sätt att få ner lönerna har varit via arbetsmarknadsprogram. Arbetsmarknadsprogram som utgått från 1/4 utbildning och resten arbete. Men de program som skapats av både vänster-och högersidan har varit verkningslösa. Byråkratiskt krångel, fackliga krav och fortsatt dyra kostnader har fått få företag att ta risken det innebär.

Idén med lägre lön kombinerat med utbildning är dock en enorm vinst för samhället och individen som tillåts få en väg in i samhället istället för ett bidragsberoende. Ett bidragsberoende som dessutom innebär betydligt lägre ersättning än den potentiella lönen.

En del av Kristdemokraterna svar på den här utmaningen presenterades förra veckan; introduktionsanställningar. Vanliga arbeten men till 75 procent av den kollektivavtalade lönen och där resten används till utbildning.
Reformen innebär inget regelkrångel eller fackliga maktutövningar. Anställningarna är öppna för alla utan krav på ålder eller antalet år man spenderat i landet.

Därför når den direkt till både unga och nyanlända. Ingen diskrimineras och anställningen får uppgå till maximalt 5 år. Det gör det enklare och billigare för företagen att anställa, men även att trösklarna till ett första jobb sänks. Det är precis det vi behöver.

Det är på tiden att regeringen också inser det och framförallt att LO i den kommande avtalsrörelsen är beredda att hjälpa de grupper som står utanför arbetsmarknaden och inte bara sina medlemmar. Kristdemokraterna är beredda, med lägre kostnader för att anställa, enklare anställningsformer och fler jobb genom RUT och ROT-avdrag.

Felix Arnstedt
Distriktsordförande KDU Västerbotten
Thomas Nordvall
Arbetsmarknadspolitisk talesperson KDU

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD