”Värna Nordens passfrihet”

hugo fievetMöjligheten att röra sig fritt inom Norden har funnits sedan 1958. Att denna rörlighet nu begränsas är tråkigt och oönskat. När ett uppenbart behov finns av inre gränskontroller inom EU borde Sverige hjälpa Danmark att kontrollera sin gräns mot Tyskland. Genom att erbjuda samarbete och hjälp skulle väst-östgränsen kunna tas bort och den vanliga länken mellan Själland och Skåne återupptas.

Att begränsa trafiken över Öresundsbron med krångliga kontroller är både dyrt och ineffektivt. Närheten mellan två storstäder som Malmö och Köpenhamn gör problematiken än mer uppenbar. Tusentals människor förhindras i sitt arbetspendlande mellan städerna och Öresundsinstitutet uppskattar att kontrollerna kostar regionen miljonbelopp dagligen. Att hitta en lösning för att få bort dessa kontroller så snart som möjligt måste vara högt prioriterat.

Läs mer »

”Cyberattacker kan slå ut hela Sverige”

0e7d1a_6884409bd6b04ea18734cb23ac2938adAllt oftare drabbas Sverige av attacker, mot nätverk, hemsidor och företag. Nyligen drabbades en storkund hos en av Sveriges största teleoperatörer. Konsekvenserna för teleoperatörens kunder blev kännbara. Telefonin slutade fungera, tv-tjänster fungerade under ett antal dagar bara till och från och internet gick heller inte att komma åt tidvis.

För att effektivisera skyddet mot denna typ av attacker måste Sverige rusta upp cyberförsvaret. Ett väl fungerande cyberförsvar är dock mycket komplext. En blandning av ett antal olika åtgärder måste till för att tillsammans skapa de nödvändiga verktyg som krävs för att kunna bekämpa cyberattacker.

Läs mer »

”Akademiska teorier kan inte ersätta politiska beslut”

hugo fievetDet är problematiskt att rakt av översätta akademiska teorier till politik. Modern identitetspolitik är ett uppenbart exempel. Att det behövs mer forskning, evidens eller akademisk rigorositet i den politiska debatten är det få som inte skulle hålla med om. Problemet är bara att detta ofta inte stämmer. Bra beslutsunderlag är alltid önskat, men ersätter aldrig det faktiska beslutsfattandet.

Akademiska infallsvinklar är tvärtom behäftade med stora problem om de förs över till politik. Den kanske bästa startanalysen av akademiska fel i politik kommer från Karl Marx. Han anklagade alla tidigare ideologier för att analysera samhället; nu var det tid att förändra samhället. Så länge detta inte kombineras med ideologiska system som inte tål kritik, till exempel marxismen själv, är denna föresats mycket rimlig. Politik handlar om att vilja och handla, inte om att bygga logiskt ett koherent system.

Läs mer »KDU på Facebook

 

 

KDU på Instagram

KDU:s egna bilder:

Taggade ‘kduriks':

Följ: kduriks

Fler bilder och mer om Instagram »

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD