KDU 50 år!

Rapport från UNR och Nordiska rådet i Oslo

Den 17 april sammanträdde presidiet för Ungdomens Nordiska råd (UNR) i Oslo. Dagordningen var späckad och vi fattade många kloka beslut, bland annat om en kommunikationsplattform som ni snart får se mer av. Jag tror att många KDU:are kommer känna igen sig, om vi säger så.

Vi enades om ett uttalande, om förtroendet för politiker, som finns tillgängligt på den här länken. Jag kommer att komma tillbaka till den frågan i slutet av den här bloggposten.

Stortinget

Läs mer »

”Eliasson klarar inte att lösa polisens problem”

437e4a55-97e5-412f-844b-60011c990e08Polisen lider av två grundläggande problem. Det ena är otillräckliga resurser, det andra ett otillräckligt ledarskap. Trots ny polisorganisation och påstådda satsningar misslyckas Sveriges största myndighet att fullfölja sitt uppdrag. Vi kan konstatera att det bland annat blir färre synliga poliser i yttre tjänst, lägre andel brott som uppklaras och dessutom erkänner rättsväsendet öppet att man inte längre kan upprätthålla lag och ordning i ett stort antal utanförskapsområden.

Med bara drygt hälften så många poliser per invånare som snittet för EU:s övriga medlemsstater är det knappast förvånande att polisen i Sverige får konkurrens om våldsmonopolet. Polisens ensamrätt att använda våld utmanas dock inte bara av kriminella, utan på senare tid också av medborgargarden och alternativa rättssystem i socialt utsatta områden. Dessutom utmanas våldsmonopolet av att både offentliga och privata aktörer i allt högre utsträckning betalar för säkerhetstjänster för att sköta uppgifter som egentligen ligger på polisens ansvar.

Läs mer »

Christian Carlsson intervjuades av Världen idag

förskSamtidigt som vi hör larm om stora barngrupper och stora brister i barnomsorgen arbetar flera svenska kommuner med så kallad ”uppsökande verksamhet” för att upplysa föräldrar i allmänhet och nyanlända i synnerhet om förskolan och dess fördelar. Något som riskerar att bli ett led i en hetsjakt på föräldrar som valt en alternativ barnomsorg, varnar kritiker.

I bland annat Stockholm, Göteborg och Malmö arbetar kommunerna med uppsökande verksamhet för att informera om förskola. Det kan handla om att ringa telefonsamtal eller knacka på hemma hos familjer som av ett eller annat skäl inte har sina barn inskrivna i förskolan.

Läs mer »KDU på Facebook

 

 

KDU på Instagram

KDU:s egna bilder:

Taggade ‘kduriks’:

Följ: kduriks

Fler bilder och mer om Instagram »

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD