”EU famlar framför den nya järnridån”

Moldavien är ett litet fattigt land som slits mellan Ryssland och väst.

Det pågår en kulturell kamp mellan Ryssland och väst. Sara Skyttedal har besökt ett land i gränslandet, Moldavien. Hon såg där vad det betyder att EU inte lyckas formulera säljargument för västerländska värderingar.

Moldavien är ett litet fattigt land som slits mellan Ryssland och väst.

Murens fall och Sovjetunionens upplösning ingav hopp om ett slutgiltigt enat Europa. Efter kommunismens misslyckande vittnade vi hur liberala demokratier stegvis kom på plats på kontinenten. Friheten utropades som segrare efter århundraden där krig och auktoritära styren avlöst varandra. 

Läs mer »

Rapport från UNR och Nordiska rådet i Oslo

Den 17 april sammanträdde presidiet för Ungdomens Nordiska råd (UNR) i Oslo. Dagordningen var späckad och vi fattade många kloka beslut, bland annat om en kommunikationsplattform som ni snart får se mer av. Jag tror att många KDU:are kommer känna igen sig, om vi säger så.

Vi enades om ett uttalande, om förtroendet för politiker, som finns tillgängligt på den här länken. Jag kommer att komma tillbaka till den frågan i slutet av den här bloggposten.

Stortinget

Läs mer »

”Eliasson klarar inte att lösa polisens problem”

437e4a55-97e5-412f-844b-60011c990e08Polisen lider av två grundläggande problem. Det ena är otillräckliga resurser, det andra ett otillräckligt ledarskap. Trots ny polisorganisation och påstådda satsningar misslyckas Sveriges största myndighet att fullfölja sitt uppdrag. Vi kan konstatera att det bland annat blir färre synliga poliser i yttre tjänst, lägre andel brott som uppklaras och dessutom erkänner rättsväsendet öppet att man inte längre kan upprätthålla lag och ordning i ett stort antal utanförskapsområden.

Med bara drygt hälften så många poliser per invånare som snittet för EU:s övriga medlemsstater är det knappast förvånande att polisen i Sverige får konkurrens om våldsmonopolet. Polisens ensamrätt att använda våld utmanas dock inte bara av kriminella, utan på senare tid också av medborgargarden och alternativa rättssystem i socialt utsatta områden. Dessutom utmanas våldsmonopolet av att både offentliga och privata aktörer i allt högre utsträckning betalar för säkerhetstjänster för att sköta uppgifter som egentligen ligger på polisens ansvar.

Läs mer »KDU på Facebook

 

 

KDU på Instagram

KDU:s egna bilder:

Taggade ‘kduriks’:

Följ: kduriks

Fler bilder och mer om Instagram »

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD