BOKA TALARE.

Samhällsplaneringen skapar gränser för migrationens omfattning

sara_riksdagenSara skriver på DN-debatt om vikten en generös men ansvarsfull migrationspolitik. 

 ”I dag bor närmare 11.000 personer som borde ha lämnat anläggningsboendena kvar för att de inte kan kommunplaceras. Samtidigt tar nu Migrationsverket emot närmare 2.500 nya asylansökande i veckan. Migrationsverket har på flera orter hamnat i djup konflikt med lokala politiker om hur många flyktingar som kan placeras i deras kommun. De olika kommunledningarna är noga med att understryka att de gärna är med och tar ansvar, men det antal de nu förväntas ta emot är orimligt utifrån vilka resurser som finns lokalt.”

”Den samlade situationen gör det nödvändigt för regeringen att under den kommande mandatperioden se till att strukturen för flyktingmottagandet och mottagandets omfattning balanseras. Det innebär att de integrations- och bostadspolitiska planerna bör kompletteras med förslag på migrationspolitiska policyförändringar som gemensamt skapar en ansvarsfull plan för svenskt mottagande.”

Sänkt skatt för fler jobb och starkare familjer

IMG_9091christer”Sedan Alliansen tillträdde har vi sänkt skatten och samtidigt har skatteintäkterna ökat. Skattesänkningarna har därför varit en stor framgång. Sverige har dock fortfarande bland världens högsta skatter på arbete. Därför är det fel att finansminister Anders Borg (M) krävt stopp för fortsatta skattesänkningar. KDU vill fortsätta sänka skatterna – och vi vill göra det ordentligt. För oss handlar dock inte sänkta skatter enbart om att skapa fler jobb och få fart på ekonomin. Sänkt skatt ger också större frihet och starkare familjer.”

Det skriver Christian Carlsson (förste vice ordförande, KDU) och Christer Broström (ordförande, KDU Wermland) i NWT.

Barnsomorgspengen – en av de viktigaste reformerna för en familjevänlig politik på decennier

sara_jenasskjortaSara skriver på Nyheter 24.

”Barnomsorgspengen för egna barn bör vara skattepliktig och uppgå till 90 procent av kommunens kostnad för en plats i pedagogisk omsorg. Detta motsvara ungefär 7000 kr per barn innan skatt. Detta utgör alltså ingen extra kostnad för kommunerna, snarare tvärtom.

 En del liberaler och socialister kanske skulle invända att det är en ”kvinnofälla” som hotar att minska kvinnors anknytning till arbetsmarknaden. Detta är dock att underskatta alla kvinnors förmåga att göra väl avväga och rationella val. Barnomsorgspengen ska vara till för barnen och inte vara riktad till den ena eller andra föräldern. Den ska dessutom kunna överlåtas till närstående och inte bara mellan föräldrarna. Detta är att på allvar öppna upp för valfrihet och olika sätt att organisera omsorgen om barnen. Makten återförs på så sätt till familjerna. Barnet får ett socialt sammanhang präglat av närhet och gemenskap.”KDU på Facebook

 

 

KDU på Instagram

KDU:s egna bilder:

Taggade ‘kduriks’:

Följ: kduriks

Fler bilder och mer om Instagram »

tai iwin

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD