Frihetsdagar 2015

”Befria våra lärosäten”

IMG_909111811294_10153502462280692_3580175663294508044_n10984549_10153083140420140_4030627581368971341_o”Fler svenska lärosäten skulle behöva bedrivas i privat verksamhetsform för att möta konkurrensen från omvärlden.” skriver Christian Carlsson (KDU) samt David Sikström och Ryan Lundqvist Jones (KSF)i Upsala Nya Tidning.

Sverige har en lång tradition av högre utbildning och forskare i världsklass. Den har öppnat möjligheter för den som strävat efter bildning och personlig utveckling, men också skapat förutsättningar för en stark ekonomi och god välfärd, eftersom den främjat företagande och tillväxt. Vi har dock sett en omvälvande internationalisering inom den högre utbildningen och våra lärosäten kommer att få svårt att hävda sig om vi inte förmår att anpassa oss efter nya förutsättningar.

Läs mer »

”Uppmuntra givmildhet – behåll gåvoavdraget”

IMG_9091miriam lilja

”Vi bevittnar en mänsklig katastrof. Inte sedan andra världskriget har flyktingströmmarna varit så omfattande och många miljoner människor är i akut behov av hjälp. Sverige kan inte på egen hand göra tillräckligt, men vi som bor här kan göra skillnad.” – Skriver Christian Carlsson och Miriam Lilja i tidningen Dagen.

Därför är det också fint att se hur svenskarnas vilja att hjälpa växer sig allt starkare i takt med att flyktingströmmarna och lidandet vuxit i omfattning. Ideella organisationers humanitära insatser runt om i världen har intensifierats och många medborgare är i dag månadsgivare till en välgörenhetsorganisation. Allt fler väljer också att engagera sig på asylboenden för att möta de stora behov som följer av en omfattande flyktinginvandring.

Läs mer »

”Sätt hårt mot hårt i EU om flyktingarna”

1270710_753618674680060_6863736365138284_o”Sverige, tillsammans med andra generösa länder som Tyskland och Österrike, måste sätta hårt mot hårt i EU och förhandla fram en gemensam politik för asylmottagandet.”  skriver Sara Skyttedal i SvD

Det råder politisk enighet i Sverige om att övriga EU-medlemsstater bör ta sitt ansvar för den migrationskris vi befinner oss i. När det kommer till att leverera svar på hur det ska bli verklighet har lösningarna uteblivit och diskussionen om de nödvändiga EU-reformerna viftas snabbt bort som en politisk omöjlighet. Faktum kvarstår dock – oavsett hur generöst det svenska asylsystemet konstrueras kan Sverige ensamt inte ge en fristad eller ett nytt hem åt alla de som nu söker sig till Europa. Eftersom det inte ligger i andra länders intresse att få till stånd ett kvotsystem måste Sverige, tillsammans med andra generösa länder som Tyskland och Österrike, sätta hårt mot hårt och förhandla fram en gemensam politik för asylmottagandet. Det måste börja kosta att smita från sitt ansvar och åka snålskjuts på andra länders generositet.

Läs mer »KDU på Facebook

 

 

KDU på Instagram

KDU:s egna bilder:

Taggade ‘kduriks':

Följ: kduriks

Fler bilder och mer om Instagram »

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD