Undersök orsakerna till ungas psykiska ohälsa

Vi är många unga som har vänner som plågas eller har plågats av depression och ätstörningar. Vi är många unga som känt oro över andras ärr på armarna. Unga som drabbas av depressioner har blivit vanligare och antalet unga som skadar sig själva har ökat kraftigt. Fler läkemedel och antidepressiva medel skrivs ut och antalet självmord bland unga har ökat.

Vi ser en negativ utveckling, och den är dessvärre utmärkande för Sverige. Så kan vi inte fortsätta att ha det. Psykisk ohälsa drabbar alldeles för många och det kan vara svårt att prata om, men frågan måste pratas mer om och prioriteras för att vi ska kunna vända utvecklingen.

Läs mer »

Dags att storsatsa på försvaret

Vår försvarsförmåga kommer ta lång tid att bygga upp efter alla år av nedprioriteringar. Därför är det hög tid att börja storsatsa redan nu, skriver Samuel Dalevi.

Världen befinner sig just nu i en stor förändring. Frihet, fred och säkerhet är inte lika självklart som det var för bara några år sedan. Utveckling av kärnvapen i Nordkorea, kriget i Syrien, kriget i Ukraina och ett mer splittrar EU vittnar om att vi aldrig kan luta oss tillbaka och ta vår gemensamma säkerhet för given. Sverige befinner sig i ett område som under tidigare år varit tryggt, men som blir allt mer osäkert. Läget i Östersjön blir allvarligare för varje år med ett allt mer aggressivt Ryssland och en svensk försvarsmakt med bristande förmåga att svara på denna upptrappning.

Läs mer »

Normalisering av sexköp suddar ut gränserna

 

Sol Höglund och Leo Gerdén (Cuf) skriver i en replik (6/9) att de vill ”skrota sexköpslagen” och göra det lagligt att köpa sex i Sverige. Med formuleringar som ”sexarbetare”, ”får ingen A-kassa om de vill lämna branschen” försöker de normalisera prostitution som om det vore vilket yrke som helst, men det är det inte. Socialt utsatta, personer som tvingats uppleva fattigdom, missbruk och sexuella övergrepp, är överrepresenterade bland dem som säljer sex.

 

Läs mer »KDU på Facebook

 

 

KDU på Instagram

KDU:s egna bilder:
[instapress userid=”kdusverige” piccount=”6″ size=”110″ effect=”fancybox” title=”1″]

Taggade ‘kdusverige’:
[instapress tag=”kdusverige” piccount=”4″ size=”110″ effect=”fancybox” title=”1″]

Följ: kdusverige

Fler bilder och mer om Instagram »

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD