LO ägnar sig åt populistiska utspel som röner mycket uppmärksamhet, men flera märkliga påståenden görs gällande. Det påstås att Sverige måste ”återgå till en reglerad invandring”, men Sverige har redan reglerad arbetskraftsinvandring. I själva verket vill LO att färre personer ska få komma till vårt land för att arbeta och bidra till vårt samhälle. Det blir särskilt frustrerande när de ställer grupper mot varandra. De menar att arbetskraftsinvandrare tar jobben från svenskar och nyanlända som idag står utanför arbetsmarknaden.

”De kommer hit och tar våra jobb” är en farlig retorik. Det är dessutom fel att skylla bristerna på vår stelbenta arbetsmarknad på en grupp som faktiskt bidrar till utvecklingen och välfärden i vårt land. I en globaliserad värld är det bra för Sverige att människor kan söka sig hit för att arbeta. Den som skaffat sig ett arbete, fått arbetstillstånd och som vill bygga vidare på vårt land ska vara välkommen. Läs mer »