BOKA TALARE.

Oppositionens jobbpolitik drabbar oss unga

sara_jenasskjorta”Den höjda arbetsgivaravgiften för unga som samtliga i oppositionen vill införa är katastrofal för oss unga. För varje ung anställd läggs på en kostnad på 40 000 kronor per år. För en arbetsgivare med tio anställda under 26 år motsvarar de ökade kostnaderna en hel anställd.

Arbetsgivare kommer vara tvungna att räkna på hur många anställda de har råd att behålla.”

Sara skriver tillsammans med Ung Allians på SVT Opinion

Samhällsplaneringen skapar gränser för migrationens omfattning

sara_riksdagenSara skriver på DN-debatt om vikten en generös men ansvarsfull migrationspolitik. 

 ”I dag bor närmare 11.000 personer som borde ha lämnat anläggningsboendena kvar för att de inte kan kommunplaceras. Samtidigt tar nu Migrationsverket emot närmare 2.500 nya asylansökande i veckan. Migrationsverket har på flera orter hamnat i djup konflikt med lokala politiker om hur många flyktingar som kan placeras i deras kommun. De olika kommunledningarna är noga med att understryka att de gärna är med och tar ansvar, men det antal de nu förväntas ta emot är orimligt utifrån vilka resurser som finns lokalt.”

”Den samlade situationen gör det nödvändigt för regeringen att under den kommande mandatperioden se till att strukturen för flyktingmottagandet och mottagandets omfattning balanseras. Det innebär att de integrations- och bostadspolitiska planerna bör kompletteras med förslag på migrationspolitiska policyförändringar som gemensamt skapar en ansvarsfull plan för svenskt mottagande.”

Sänkt skatt för fler jobb och starkare familjer

IMG_9091christer”Sedan Alliansen tillträdde har vi sänkt skatten och samtidigt har skatteintäkterna ökat. Skattesänkningarna har därför varit en stor framgång. Sverige har dock fortfarande bland världens högsta skatter på arbete. Därför är det fel att finansminister Anders Borg (M) krävt stopp för fortsatta skattesänkningar. KDU vill fortsätta sänka skatterna – och vi vill göra det ordentligt. För oss handlar dock inte sänkta skatter enbart om att skapa fler jobb och få fart på ekonomin. Sänkt skatt ger också större frihet och starkare familjer.”

Det skriver Christian Carlsson (förste vice ordförande, KDU) och Christer Broström (ordförande, KDU Wermland) i NWT.KDU på Facebook

 

 

KDU på Instagram

KDU:s egna bilder:

Taggade ‘kduriks’:

Följ: kduriks

Fler bilder och mer om Instagram »

tai iwin

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD