Naivt av Cuf att blunda för följder av månggifte

Magnus Ek och Olivia Erixon, Cuf, argumenterar för att införa månggifte i Sverige (9/2) och anser att ”KDU borde fokusera på verkliga problem”. Men de liberala förslagen om att legalisera månggifte, och de månggiften som erkänns, handlar om verkliga förslag, och verkliga problem.

Vi i KDU menar att trygga familjer lägger grunden för ett tryggt samhälle och vi anser att trohet och stabila familjerelationer bäst uppmuntras genom en giftermålsbalk som bygger på tvåsamhet. Äktenskapet syftar just till att barn ska få växa upp med ett starkt juridiskt skydd i en nära gemenskap med båda sina föräldrar. Det är viktigt för Sverige att hålla fast vid.

Principen att äktenskap ingås av två jämbördiga parter, där man och kvinna har samma rättigheter, är dessutom själva grunden för svensk äktenskapsrätt. Det är fundamentalt i det svenska samhället, men tyvärr inte i de kulturer och länder eller bland de grupper där månggifte är vanligt förekommande. 

Läs mer »

Stärk skyddet för barn till missbrukare

Att missbruk av narkotika och alkohol orsakar fosterskador har länge varit känt. Beteende­störningar, psykiska besvär och olika grader av utvecklings­störningar är några av de skador som kan uppstå till följd av moderns missbruk. Vid tungt narkotikamissbruk ökar risken för missfall, blödningar, fosterdöd, förlossnings-komplikationer, havandeskapsförgiftning eller för tidig födsel. Trots detta har riksdagen tidigare sagt nej till att utöka möjlighet till tvångsvård genom lagen om vård av miss­brukare, LVM, för att skydda fostret. Vi i KDU anser att barnet i kvinnans mage är skyddsvärt och därför är en lagändring ett måste för att ytterligare stärka barnets möjligheter till en så bra start på livet som möjligt.

I vårt grannland Norge finns möjligheten att tillämpa LVM på gravida som missbrukar. Lagen har inte resulterat i många omhändertaganden men har haft en positiv preventiv effekt. Den preventiva effekten i detta fall är mycket positiv då lagändringen bidragit till att motivera till fri­villig vård. Missbruksvården ska, så långt det är möjligt, ske på frivillig basis. Då frivillighet inte är möjligt fyller LVM en viktig funktion, vilket den även skulle göra med hänvisning till omsorg av det barn som den missbrukande kvinnan bär. Läs mer »

Seriebrottslingarna får våldta ostraffat

Alltför många politiker har svikit genom att bortprioritera frågan om ett fungerande rättsväsende. Allt färre brott klaras upp, våldtäktsutredningar läggs på hög och i de fall gärningsmän döms står straffen sällan i proportion till brottets allvar. Så kan det inte fortsätta.

Sverige ska bli ett tryggare land och för det krävs fler poliser. Vi behöver fler poliser som patrullerar gator och torg samt fler poliser som utreder brott. Det är därför bra att KD arbetar för 10 000 fler poliser – fler än något annat parti. Det skapar förutsättningar för att fler brottslingar ska kunna dömas, och för att fler brottsoffer ska få den rättvisa och upprättelse de förtjänar.

Utgångspunkten för den västerländska rättstraditionen bygger nämligen på kristna och klassiska idéer, om alla människors lika värde och naturliga rättigheter som vi har en skyldighet att respektera samt om människan som förnuftig, med fri vilja och förmåga att välja mellan rätt och fel. Var och en ansvarar därmed för sina handlingar. När svenska politiker låter seriebrottslingar våldta ostraffat ställer de sig på förbrytarnas sida. Det kan vi aldrig acceptera.

Läs mer »KDU på Facebook

 

 

KDU på Instagram

KDU:s egna bilder:
[instapress userid=”kdusverige” piccount=”6″ size=”110″ effect=”fancybox” title=”1″]

Taggade ‘kdusverige’:
[instapress tag=”kdusverige” piccount=”4″ size=”110″ effect=”fancybox” title=”1″]

Följ: kdusverige

Fler bilder och mer om Instagram »

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD