”Sverige bör tillfälligt stänga gränserna”

1270710_753618674680060_6863736365138284_o

Hade vi för ett år sedan svängt in på en annan väg hade vi kunnat undvika att hamna i den systemkollaps vi nu bevittnar, skriver KDU:s ordförande Sara Skyttedal.

Regeringen har nu förändrat sin migrationspolicy så att Sverige framgent enbart ska eftersträva att göra det minimala som krävs enligt internationella konventioner. Det är ett välkommet besked, men på grund av deras egna tidigare agerande riskerar det att inte vara nog. Det är Socialdemokraterna som, tillsammans med de liberala krafterna, skapat den kris vi nu genomlever.

Läs mer »

”Försäkringen är till för en individ: barnet”

”Fokus måste ligga på enskilda individer, och inte på trötta idéer om kärnfamiljen”, menar Edin. För det första anser KDU att alla familjer ska få styra hur föräldraledigheten fördelas. För det andra bortser Edin från att föräldraförsäkringen redan är kopplad till en individ, nämligen barnet. Föräldraförsäkringen finns för att barn ska få tid med familjen och en trygg start i livet.

Edin är tydlig med att beslut om avskaffat vårdnadsbidrag, ökad kvotering och förkortad föräldraledighet, det vill säga beslut som minskar människors makt över vardagen och ger mindre tid med barnen, är liberala reformer. Det är bra för det gör skillnaderna tydliga, mellan å ena sidan vänstern och liberalerna och å andra sidan oss i Kristdemokraterna – ett klassiskt borgerligt alternativ till höger.

Edin avslutar med ”Familjelivet utformas bäst av individerna själva”, men han inser inte att det också är därför Folkpartiet borde byta sin familjefientliga politik mot frihetliga reformer som stärker människors makt över vardagen och Sveriges familjer.

 Christian Carlsson, vice ordförande för KDU

Läs mer »

”Fett med socialism i Folkpartiets feminism”

IMG_9091

Inför valet förra hösten varnade vi i KDU för att vänsterfeminismen i Folkpartiet hotade en frihetlig familjepolitik. Vi fick rätt. Folkpartiet liberalerna stryper nu, sakta men säkert, valfriheten för landets barnfamiljer. Senast genom att kvotera mera i föräldraförsäkringen. En extra ”pappamånad” är dessvärre inte partiets första snedsteg. Sedan tidigare har det osmakliga vänsterprasslet resulterat i att valfrihetsreformen vårdnadsbidraget försvinner vid årsskiftet. – Skriver Christian Carlsson i Aftonbladet.

Det är viktigt för liberalerna att förneka föräldrar möjligheten att stanna hemma lite längre när barnen är små. Birgitta Ohlsson (FP) är bara en i raden av folkpartister som sagt att valfriheten i form av vårdnadsbidraget är en ”kvinnofälla” – som om kvinnor inte skulle ha förmåga att se ekonomiska konsekvenser av sina egna handlingar. Som om tid med barnen vore något skadligt och som om allt vi människor värdesätter här i livet skulle kunna reduceras till kronor och ören. Där har Birgitta Ohlsson och landets folkpartister fel, på varje punkt.

Läs mer »KDU på Facebook

 

 

KDU på Instagram

KDU:s egna bilder:

Taggade ‘kduriks':

Följ: kduriks

Fler bilder och mer om Instagram »

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD