- Riksmöte 14-16 maj!

Vi bör stå upp mot radikal islamism

sara_1305Att förhålla sig neutral till radikal islamism är vedervärdigt. Det skriver Sara Skyttedal, ordförande för KDU, efter SVT:s granskning av hur Göteborg har hanterat att många ungdomar rest från staden för att kriga för Islamiska staten.

”Därför krävs ett helt annat sätt att bemöta radikal islamism än vanlig brottslighet eller för den delen organiserad brottslighet. Det handlar om att belysa de perversa idéer som ligger bakom den radikala islamismen och försvara den svenska värdegrunden.”

 

 

Sara Skyttedal kandiderar till partistyrelsen

sara_riksdagenKristdemokratiska Ungdomsförbundets ordförande, Sara Skyttedal, har nominerats av flera partidistrikt och lokalavdelningar till ledamot av partistyrelsen. Idag meddelar hon att hon accepterar kandidaturen. 

- Jag vill vara med och påverka Kristdemokraterna i denna viktiga tid i svensk politik. Som del av en ny ledning hoppas jag kunna bidra till en vassare kristdemokrati som vågar utmana inom nya politikområden. När andra partier konkurrerar om att vara mest lika varandra behövs ett parti som står upp för vad vi tror på. I det söndertriangulerade debattklimatet behövs ett parti som står stabilt i sin värdegrund och med företrädare som har politiskt mod våga ta itu med de samhällsutmaningar som väljarna ser. Den möjligheten har Kristdemokraterna.

- Som förbundsordförande för ett av de associerade förbunden har jag redan idag en möjlighet att påverka då ungdomsförbundet har en ledamotsplats i styrelsen, men om jag får ett eget mandat hoppas jag få möjligheten att fortsätta även efter att jag slutat som ordförande i ungdomsförbundet. Läs mer »

Dementa behöver kunna tvångsvårdas

hugo fievet”Gruppen dementa fortsätter att öka och kommer att fortsätta göra så i framtiden. Men den rådande lagstiftningen är inte anpassad för de personer som är beslutsoförmögna men inte lider av en allvarlig psykiatrisk sjukdom,” skriver Hugo Fievét med AT-läkaren Benjamin Kalischer Wellander i Svenska Dagbladet

”Demenssjuka tillhör en av samhällets absolut mest utsatta grupper. Att värna dessas möjligheter att leva ett värdigt liv borde därför stå högt upp på den politiska dagordningen. Den rådande lagstiftningen är inte anpassad för de personer som är beslutsoförmögna men inte lider av en allvarlig psykiatrisk sjukdom. Regelverket bör därför omgående revideras.

 KDU på Facebook

 

 

KDU på Instagram

KDU:s egna bilder:

Taggade ‘kduriks':

Följ: kduriks

Fler bilder och mer om Instagram »

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD